A kapcsolattartó pont az ügyfeleknek különböző szolgáltatásokat biztosító szolgáltatóhely, ahol többek között megköthető a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés és a Fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés, mégpedig mind az előzetes, mind az utólagos útdíjfizetési mód választása esetén.

A kapcsolattartó helyek 2009. október 19-től tartanak nyitva Szlovákia összes megyeszékhelyén. A kapcsolattartó helyek az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat nyújtják az ügyfeleknek:

 • regisztráció,
 • a kijelölt útszakaszok használatára vonatkozó szerződések megkötése előzetes l és utólagos útdíjfizetési módban,
 • a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződések megkötése,
 • fedélzeti egység átadása,
 • útdíjtörlesztésre és a fedélzeti egység, valamint tartozékainak sértetlen visszaszolgáltatására vonatkozó biztosítékok elfogadása,
 • szakszerviz biztosítása a fedélzeti egység gépjárműbe való stabil beszerelésére,
 • nem működő, megrongált fedélzeti egység cseréje és az ezzel kapcsolatos esetleges illetékek elfogadása, amennyiben a fedélzeti egység megrongálásáért a gépjármű üzemeltetője vagy a gépjármű vezetője a felelős,
 • a fedélzeti egység visszavétele, beleértve a biztosíték visszatérítésére benyújtott kérelem átvételét is, amennyiben az ügyfél jogosult a biztosíték visszatérítésére (nincsenek tartozásai és a fedélzeti egység sértetlenül, működőképes állapotban lett visszaszolgáltatva),
 • előzetesen fizetett útdíj átvétele (kredit),
 • a nem felhasznált előzetesen befizetett útdíjmaradvány visszafizetése,
 • útdíj utánfizetésének átvétele,
 • kivonatok kiadása az útdíj-tranzakciókról elektronikus vagy nyomtatott formában,
 • tanácsadás az elektronikus útdíjszedéssel kapcsolatban,
 • műszaki problémák bejelentésének fogadása,
 • reklamációk, panaszok, ötletek fogadása és intézése.

További tájékoztatás és az ügyfélszolgálati irodák jegyzéke az Ügyfélszolgálati irodák jegyzéke menüpontban található; az ügyfélszolgálati irodák a Díjköteles úthálózat térképén is kereshetőek.

Az értékesítési és az ügyfelekkel való kommunikációt szolgáló kommunikációs csatornákkal és az általuk nyújtott szolgáltatások körével kapcsolatos további részletes tájékoztatást az Útdíjbefizetéseket kezelő társaság által kiadott Általános üzleti feltételek vonatkozó rendelkezései tartalmazzák; a dokumentum a Letölthető dokumentumok menüpontban található.

 

Kapcsolattartó pontok