Ha nem kapott választ a kérdésére, elküldheti azt nekünk  ügyfélbeadványként, vagy forduljon az Ügyfélszolgálatnál dolgozótelefonos munkatársainkhoz.

A regisztrációs formanyomtatványok bármely ügyfélszolgálati helyen, 8 idegen nyelven - angolul, németül, oroszul, lengyelül, magyarul, szlovákul, románul és törökül a fuvarozók rendelkezésére állnak.

Az útdíjfizetés alól mentesült, azonban magát regisztráltatni köteles gépjármű üzemeltetője a kijelölt útszakaszok használatát megelőzően köteles kérvényezni az elektronikus útdíjbeszedési rendszerbe való regisztrálását az útdíjfizetési kötelezettség alól mentesített gépjárművekre vonatkozó regisztrációs formanyomtatvány kitöltése útján, amelyet kizárólag a kapcsolattartó helyek egyikén nyújthat be. A kapcsolattartó helyek minden egyes kerületi központban működnek.

Az útdíjfizetési kötelezettség alól felmentett járműveket a T.t. 474/2013. számú, kijelölt közútszakaszok használatáról és az útdíjszedésről szóló hatályos törvény 3.§-a és további törvények módosításai és kiegészítései határozzák meg.

Kijelölt közútszakaszok használatáért útdíjfizetési kötelezettség nem terheli a következő járműveket:

a) a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának és a Szlovák Rendőrség gépjárművei,
b) a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériumának (továbbiakban röviden " védelmi minisztérium") gépjárművei,
c) kiküldő állam fegyveres erőinek vagy civil egységeinek szolgálati kötelezettség teljesítésére szolgáló gépjárművei, 14)
d) a Szlovák Köztársaság és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete fegyveres erőinek gépjárművei,
e) integrált mentési rendszer mentőegységeinek gépjárművei,15)
f) útdíjkezelő társaság gépjárművei,
g) kijelölt útszakaszok karbantartását végző gépjárművek,
h) az útdíjfizetési ellenőrzés végrehajtásával megbízott személy (továbbiakban röviden "útdíjfizetési ellenőrzést végrehajtó személy") által használt gépjárművek,
i) a Szlovák Köztársaság Információs Szolgálatának gépjárművei,
j) Börtönőrök és Bírósági Őrök Testületének gépjárművei,
k) az adó- és vámhivatal gépjárművei, 16)
l) Külön előírás alapján feladatot ellátó mozgósítási tartalékot képező gépjárművek, 17)
m) a Szlovák Nemzeti Bank pénzt és más érték szállítását végző gépjárművei, 18)


14) Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai és más, a Békepartnerségben résztvevő államok közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló egyezmény (a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának T.t. 324/1997. számú közleménye).
Az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló egyezmény (a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának T.t. 566/2004. számú közleménye).
15) A T.t. 129/2002. számú, az integrált mentési rendszerről szóló törvény 7. §-ának a) és b) pontja és a törvény későbbi módosításai.
16) A T.t. 333/2011. számú, államigazgatási szervekről szóló törvény adó-, illeték- és vám területén és a törvény későbbi módosításai.
17) A T.t. 372/2012. számú, nemzeti tartalékalapokról szóló törvény 11. §-ának 2. és 6. bekezdése és a T.t. 25/2007. számú, kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíj elektronikus beszedésről szóló törvény kiegészítése és a T.t. 218/2013. számú törvénybe foglalt törvénymódosítások.
18) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által kiadott, a Szlovák Nemzeti Bankról szóló T.t. 566/1992. számú törvény 17. §-ának 1. és 35. §-ának 1. bekezdése és a törvény későbbi módosításai.

Fedélzeti egység fix beszereléséhez szükséges szett megrendelhető a www.motoexpert.sk honlapon, vagy beszerezhető a pozsonyi, besztercebányai, érsekújvári vagy kassai üzletünkben, ahol a szettek szintén kaphatók. (Azt javasoljuk, hogy előzőleg érdeklődjenek telefonon, hogy valóban kapható-e a termék.) – www.motoexpert.sk. A fedélzeti egységet a jármű üzembentartója a saját márkaszervizében is beszereltetheti.

A kötelezettség a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, jármű-kombináció, illetve a több mint 9 személy - beleértve a gépjárművezetőt - szállítására alkalmas gépjármű üzemeltetőkre vonatkozik. Az útdíjfizetési kötelezettség alól való mentesülést az elektronikus útdíjbeszedésről szóló 25/2007 T.t. törvény szabályozza.

Az üzemanyagkártyák kiadóin keresztül bejegyzett fuvarozók eseteit, akik eddig nem vehették át a fedélzeti egységet, egyéni ellenőrzés és elbírálás alapján ítéljük meg.

Az útdíj-tranzakciók részletes kivonatát (a kijelölt útszakaszok használatával kapcsolatban) a gépjármű üzemeltetők ingyenesen, az egyes gépjárművekre lebontva www.emyto.sk honlapon található önkiszolgáló zóna keretén belül, ingyenesen vehetik igénybe. Ennek alapján állítja ki a SkyToll, a.s. a Szlovák Nemzeti Autópálya Társaság nevében a gépjármű üzemeltetője részére számlát.

A SkyToll, a.s. társaság az üzemanyagkártya kibocsátók (Elfogadott üzemanyagkártyák jegyzéke) rendelkezésére fázisokra lebontott feldolgozásban teszi közzé a ténylegesen igénybe vett útdíjjal kapcsolatos információkat. Az üzemanyagkártya kibocsátó a rendelkezésére bocsátott adatok alapján ügyfeleinek (a vele szerződéses viszonyban levő gépjármű üzemeltetőknek) Fizetési felszólítást küld, amelynek a gépkocsi üzemeltetője köteles az üzemanyagkártya kibocsátóval kötött szerződésben rögzített határidőkön belül eleget tenni. Az üzemanyagkártya kibocsátó által kiállított fizetési felszólítás nem számít adóigazolásnak. A fizetési felszólításon az igénybe vett összesített útdíjról szóló adat csupán tájékoztató jellegű.

Ki kell emelni, hogy az NDS a.s. /nemzeti Autópálya Társaság/ számlázási időszaka az üzemanyagkártyák felhasználása révén az utólagos útdíj-fizetési rendszerbe bejegyzett ügyfelek esetében mindig a folyó hónap vége és ennek időpontja eltérhet az üzemanyagkártya kibocsátó által küldött Fizetési felszólítások időpontjától.

A fedélzeti egység feljegyzi az útdíjjal kapcsolatos eseményeket és meghatározott időpontokban, mobil távközlési hálózat közvetítésével a központi információs rendszerbe továbbítja azokat. A gyakorlatban előfordulhat, hogy a fedélzeti egység nem továbbítja a megtett kijelölt útszakaszokkal kapcsolatos összes információt. A szóban forgó megtett kijelölt útszakaszokra vonatkozó adatok a fedélzeti egységben vannak rögzítve, amely a következő meghatározott időpontban továbbítja őket, feldolgozás céljából.

A fenti okokból kifolyólag az útdíj tranzakciók részletes kivonata (részletes kivonat) a megtett útszakaszokkal kapcsolatos korábbi számlázási időszakokra vonatkozó adatokat is tartalmazhat. A kijelölt útszakaszokért kiszabott útdíj többszöri elszámolása ki van zárva.

A SkyToll, a.s. társaság Befizetési elismervényt (számlát) állít ki a gépjármű üzemeltetője részére, amely az áfáról szóló, a későbbi módosításokkal egységes keretbe foglalt 224/2004 T. t. törvény értelmében teljes mértékben adóigazolásnak minősül.

Jelen esetben adóigazolásról van szó, amelyet a SkyToll, a.s. társaság az NDS, a.s. társaság nevében állít ki a gépjármű üzemeltetője részére, nevezetesen a kijelölt útszakaszok "jövőbeni" használatáért. Minden egyes ilyen számla az áfáról szóló, a későbbi módosításokkal egységes keretbe foglalt 224/2004 T. t. törvény értelmében teljes mértékben adóigazolásnak minősül. Az említett törvény 71. cikkének 2. bekezdése értelmében a számla az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szolgáltatást biztosító átutaló neve és székhelye, valamint a közösségi (EU) adószáma,
b) a szolgáltatás igénybe vevőjének neve és címe, telephelye, esetleg üzeme vagy lakcíme és adószáma, amennyiben ilyennel rendelkezik és a regisztrációnál feltüntette azt,
c) a számla sorszáma ,
d) a szolgáltatás szállítási határideje (kérjük a „Szolgáltatás szállítási határideje“) részben feltüntetni,
e) számlakiállítás időpontja,
f) a szolgáltatás terjedelme és jellege,
g) adóalap, egység ár adó nélkül,
h) adókulcs,
i) adóösszeg euróban kifejezve.

Az útdíj-tranzakciók részletes kivonatát (a kijelölt útszakaszok használatával kapcsolatban) a gépjármű üzemeltetők ingyenesen, az egyes gépjárművekre lebontva a www.emyto.sk honlapon található önkiszolgáló zóna keretén belül ingyen, vagy az ügyfélszolgálati pontok bármelyikén igénybe vehetik. Az útdíj tranzakciók részletes kivonatáért az ügyfélszolgálati pontokon fizetendő illeték összegét az érvényes illetéktáblázat tartalmazza, amely a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az útdíj tranzakciók részletes kivonata nem tartozik a számlához.

A biztosíték befizetéséről szóló elismervény

A fedélzeti egység mint a Komplex elektronikus útdíjszedési rendszer elválaszthatatlan alkotóeleme a SkyToll, a.s. tulajdonát képezi, amely a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés értelmében ingyen bocsátja a gépjármű üzemeltető részére a fedélzeti egységet.

Ezért a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáért nem állítható ki adóigazolási okmánynak minősíthető számla. A SkyToll a.s. társaság a fedélzeti egységért járó biztosíték befizetéséről szóló elismervényt állít ki a gépkocsi üzemeltetője részére.

A fedélzeti egységért járó biztosíték nem áfa-köteles, mivel ez nem tartozik sem az áruszállítás, sem a szolgáltatások körébe. A gépkocsi üzemeltetője a szóban forgó összeget saját könyvelésében a SkyToll a.s. társasággal szembeni követelésként számolja el. A követelés kiegyenlítésére a fedélzeti egység visszaadásának és a megfelelő útdíj számla kiegyenlítésének pillanatában kerül sor.

Nominális összegről van szó, amelyet a gépkocsi üzemeltetője, az üzemanyagkártya kiadójának ügyfele köteles az üzemanyagkártya kiadójának számlájára átutalni. Az adott felszólítás nem számla jellegű, hanem fizetési felszólításnak minősül. Az útdíjért kiállított számlát, amely az áfáról szóló, a későbbi módosításokkal egységes keretbe foglalt 224/2004 T. t. törvény értelmében elszámolásra szolgál, a SkyToll, a.s. társaság állítja ki és küldi el a gépjármű üzemeltetője részére. A gépjármű üzemeltetője és az üzemanyagkártya kiállítójának pénzügyi kapcsolatait kizárólag e két alany között létrejött szerződéses viszony szabályozza. Az üzemanyagkártya kiállítója ebben az esetben nem jogosult a gépjármű üzemeltetője részére számlát (adóigazolást) kiállítani a kijelölt útszakaszok használatáért.

A jármű-üzemeltető részére a SkyToll, a.s. (Rt.) által és az NDS (Nemzeti Autópálya Társaság Rt.) nevében kiállított számla a valóban megtett útnak megfelelő útdíjat tartalmazza.

Olyan adóbizonylatról van szó, amelyet a kijelölt útszakaszok használatáért az NDS (Nemzeti Autópálya Társaság Rt.) nevében a jármű-üzemeltető részére a SkyToll, a.s. (Rt.) állít ki.

Az útdíjra kiállított számla az adott számlázási időszak alatt egy útdíjszámlán regisztrált összes jármű kijelölt útszakaszokon való áthaladását tartalmazza. Minden ilyen útdíjra kiállított számla összhangban van az áruforgalmi adóról szóló Tt. 222/2004 számú törvényben és későbbi módosításaiban foglaltakkal és magába foglalja az adóbizonylat minden elemét. A törvény 71. §, 2. bekezdése szerint a számla a következő adatokat tartalmazza:

a) az adóköteles szolgáltató neve és székhelye, közösségi (áfás) adóazonosító száma,
b) a szolgáltatást igénybe vevő személy neve és székhelye , a vállalkozás vagy a telephely helye, postai címe, adóazonosító száma , ha rendelkezik ilyennel és azt a regisztrációkor megadta.
c) a számla sorszáma,
d) a szolgáltatásnyújtás időpontja („A szolgáltatás teljesítésének időpontja“ részben feltüntetve),
e) a számla kibocsátásának dátuma,
f) a nyújtott szolgáltatás terjedelme és fajtája,
g) adóalap, a szolgáltatás egységára áfa nélkül,
h) adókulcs,
i) az adó együttes értéke euróban.

A Nemzeti Autópálya Társaság által útdíjra kiállított számlákon, azaz a Szlovák Köztársaság területén a kijelölt útszakaszok használatáért utólagos útdíjfizetési módban fizető jármű-üzemeltetők részére kiadott útdíjra kiállított számlákon az előbb felsorolt adatokon kívül feltüntetik a jármű-üzemeltető számát, az útdíjszámla számát és a jármű-üzemeltető útdíjszámlájának kivonatát.

Abban az esetben, ha a jármű-üzemeltető üzemanyagkártya-kibocsátó révén regisztráltatta be magát, a jármű-üzemeltető nevében az NDS, a.s. (Rt.) társasággal szemben útdíjra kiállított számlát az üzemanyagkártya-kibocsátó rendezi. A jármű-üzemeltető ezt az útdíjra kiállított számlát nem téríti meg (ezt az üzemanyagkártya-kibocsátó révén fizetési meghagyás alapján teszi majd meg). A számla a jármű-üzemeltető részére adóbizonylatként szolgál és a következő figyelmezetést tartalmazza: „A számlát ne fizesse meg, ez nem fizetési meghagyás. A számlát az üzemanyagkártya-kibocsátója rendezi.“

Az útdíjas transzakciók Részletes kivonatát (a kijelölt útszakaszokon való áthaladást) a jármű- üzemeltetője az internetes portál önkiszolgáló zónájában térítésmentesen vagy az ügyfélszolgálati pontokon tekintheti meg. Ügyfélszolgálati pontokon a Részletes kivonatot térítés ellenében adják ki, a díj az éppen aktuális díjszabás értelmében van felszámlázva. A díjszabás a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az útdíjas transzakciók Részletes kivonata az útdíjra kiállított számla nem kötelezően csatolt részét képezi.

Az üzemanyagkártya-kibocsátó által küldött fizetési meghagyás

Olyan névértékről van szó, amelyet a a jármű-üzemeltető, azaz az üzemanyagkártya-kibocsátó ügyfele köteles az üzemanyagkártya-kibocsátónak megfizetni. Az adott fizetési meghagyás nem számla jellegű, hanem csak fizetésre való felszólítás. A számla, amely a fizetendő útdíjat tartalmazza elszámolási, könyvelési célra szolgál az áruforgalmi adóról szóló Tt. 222/2004 számú törvény és későbbi módosításaiban foglaltak szerint s ezt a SkyToll, a.s. (Rt.)társaság a jármű-üzemeltető nevére állítja ki és küldi el. A jármű-üzemeltető és az üzemanyagkártya-kibocsátó közti pénzügyi viszony kizárólag két szerződéses fél jogviszonya. Az üzemanyagkártya-kibocsátó ebben az esetben nincs felhatalmazva a jármű-üzemeltető nevére kijelölt útszakaszok használatáért számlát (adóbizonylatot) kiállítani.

Elismervény a letét (deposit) befizetéséről

A fedélzeti egység, mint az elektronikus útdíjbeszedés komplex szolgáltatásának elválaszthatatlan eleme a SkyToll, a.s. (Rt.)társaság tulajdonát képezi, a SkyToll, a.s. (Rt.)ezt a jármű-üzemeltetőnek a megkötött Fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés értelmében a rendelkezésére bocsátja.

Ezen oknál fogva a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáért nem lehet számlát, mint adóbizonylatot kiállítani. A SkyToll, a.s. (Rt.)a jármű-üzemeltető nevére a fedélzeti egység használatáért letétbe helyezett biztosíték (deposit) befizetéséről Elismervényt állít ki.

A fedélzeti egység használatáért letétbe helyezett biztosítékhoz nem járul áruforgalmi adó, mivel ez nem áru és nem szolgáltatás. A jármű-üzemeltető az adott összeget a könyvelésébe a SkyToll, a.s. (Rt.)társasággal szembeni kinnlevőségként (üzleti követelésként) vezeti be. Ez a kinnlevőség a fedélzeti egység visszaszolgáltatásának és az útdíjszámla lezárásának pillanatában lesz rendezve.

A SkyToll, a.s. (Rt.) által a jármű-üzemeltető részére az NDS (Nemzeti Autópálya Társaság Rt.) nevében kiállított számla a valóban megtett útnak megfelelő útdíjat tartalmazza.

Olyan adóbizonylatról van szó, amelyet a kijelölt útszakaszok használatáért az NDS (Nemzeti Autópálya Társaság Rt.) nevében a jármű-üzemeltető részére a SkyToll, a.s. (Rt.) állít ki. Az adott számla a számlázási időszak alatt egy útdíjszámlán regisztrált összes jármű kijelölt útszakaszokon való áthaladását tartalmazza. Minden ilyen számla összhangban van az áruforgalmi adóról szóló Tt. 222/2004 számú törvényben és későbbi módosításaiban foglaltakkal és tartalmazza az adóbizonylat minden elemét. A törvény 71. §, 2. bekezdése szerint az útdíjra kiállított számla a következő adatokat tartalmazza:

a) az adóköteles szolgáltató neve és székhelye, közösségi (áfás) adóazonosító száma,
b) a szolgáltatást igénybe vevő személy neve és székhelye , a vállalkozás vagy a telephely helye, postai címe, adóazonosító száma , ha rendelkezik ilyennel és azt a regisztrációkor megadta.
c) a számla sorszáma,
d) a szolgáltatásnyújtás időpontja („A szolgáltatás teljesítésének időpontja“ részben feltüntetve),
e) a számla kibocsátásának dátuma,
f) a nyújtott szolgáltatás terjedelme és fajtája,
g) adóalap, a szolgáltatás egységára áfa nélkül,
h) adókulcs,
i) az adó együttes értéke euróban.

A Nemzeti Autópálya Társaság által útdíjra kiállított számlákon, azaz a Szlovák Köztársaság területén a kijelölt útszakaszok használatáért utólagos útdíjfizetési módban fizető jármű-üzemeltetők részére kiadott számlákon az előbb felsorolt adatokon kívül feltüntetik a jármű-üzemeltető számát, az útdíjszámla számát és a jármű-üzemeltető útdíjszámlájának kivonatát.

Abban az esetben, ha a jármű-üzemeltető utólagos útdíjfizetési (postpaid) módban regisztráltatta magát és az útdíj befizetési kötelezettségének teljesítését bankgarancia vagy készpénzben befizetett biztosíték által biztosítja, a kijelölt útszakaszok használata fejében kiállított számlát a számla teljesítésének határidején belül közvetlenül a jármű-üzemeltető köteles rendezni.

Az útdíjas transzakciók Részletes kivonatát (a kijelölt útszakaszokon való áthaladást) a jármű- üzemeltetője az internetes portál önkiszolgáló zónájában térítésmentesen vagy az ügyfélszolgálati pontokon tekintheti meg. Ügyfélszolgálati pontokon a Részletes kivonatot térítés ellenében adják ki, a díj az éppen aktuális díjszabás értelmében van felszámlázva. A díjszabás a Kijelölt útszakaszok használatáról szóló szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az útdíjas transzakciók Részletes kivonata az útdíjra kiállított számla nem kötelezően csatolt részét képezi.

Elismervény a letét (deposit) befizetéséről

A fedélzeti egység, mint az elektronikus útdíjbeszedés komplex szolgáltatásának elválaszthatatlan eleme a SkyToll, a.s. (Rt.)társaság tulajdonát képezi, a SkyToll, a.s. (Rt.) ezt a jármű-üzemeltetőnek a megkötött Fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés értelmében bocsátja a rendelkezésére.

Ezen oknál fogva a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáért nem lehet számlát, mint adóbizonylatot kiállítani. A SkyToll, a.s. (Rt.)a jármű-üzemeltető nevére a fedélzeti egység használatáért letétbe helyezett biztosíték (deposit) befizetéséről Elismervényt állít ki.

A fedélzeti egység használatáért letétbe helyezett biztosítékhoz nem járul áruforgalmi adó, mivel ez nem áru és nem szolgáltatás. A jármű-üzemeltető az adott összeget a könyvelésébe a SkyToll, a.s. (Rt.) társasággal szembeni kinnlevőségként (üzleti követelésként) vezeti be. Ez a kinnlevőség a fedélzeti egység visszaszolgáltatásának és az útdíjszámla lezárásának pillanatában lesz rendezve.

Az útdíj-tranzakciók részletes kivonatát (a kijelölt útszakaszok használatával kapcsolatban) a gépjármű üzemeltetők ingyenesen, az egyes gépjárművekre lebontva a www.emyto.sk honlapon található önkiszolgáló zóna keretén belül, ingyenesen vehetik igénybe. Az útdíj tranzakciók részletes kivonata nem tartozik a számlához.

A számla az érvényes jogszabályokkal összhangban az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szolgáltatást biztosító átutaló neve és székhelye, valamint a közösségi (EU) adószáma,
b) a szolgáltatás igénybe vevőjének neve és címe, telephelye, esetleg üzeme vagy lakcíme és adószáma, amennyiben ilyennel rendelkezik és a regisztrációnál feltüntette azt,
c) a számla sorszáma ,
d) a szolgáltatás szállítási határideje (kérjük a „Szolgáltatás szállítási határideje“) részben feltüntetni,
e) számlakiállítás időpontja,
f) a szolgáltatás terjedelme és jellege,
g) adóalap, egység ár adó nélkül,
h) adókulcs,
i) adóösszeg euróban kifejezve.

A fedélzeti egység mint a Komplex elektronikus útdíjszedési rendszer elválaszthatatlan alkotóeleme a SkyToll, a.s. tulajdonát képezi, amely a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés értelmében ingyen bocsátja a gépjármű üzemeltető részére a fedélzeti egységet.

A fedélzeti egységért járó biztosíték, mint az Útdíjszedési rendszer által szabályozott, a fedélzeti egységnek a gépkocsi üzemeltetője/vezetője által történő rendes visszaszolgáltatását biztosítani hivatott jogi eszköz a szlovák jogrend értelmében nem áfa-köteles, mivel ez nem tartozik sem az áruszállítás, sem a szolgáltatások körébe. Éppen ezért a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáért nem állítható ki adóigazolási okmánynak minősíthető számla.

A gépkocsi üzemeltetője a szóban forgó összeget saját könyvelésében a SkyToll a.s. társasággal szembeni követelésként számolja el, miközben a követelés kiegyenlítésére a fedélzeti egység visszaadásának és a megfelelő útdíj számla kiegyenlítésének pillanatában kerül sor.

A SkyToll, a.s. társaság a megfelelő számlázási időszakért állítja ki a számlát az NDS, a.s. nevében. A fizetési felszólítást az üzemanyagkártya kibocsátója állítja ki, aki egyúttal a számla formai követelményeinek betartásáért is felel.

Az előzetes útdíjfizetési mód választása esetén készpénzzel, bankkártyával és a Nemzeti Autópálya-kezelő Társaság által akceptált üzemanyagkártyával lehet.      Ezek jegyzéke a www.emyto.sk honlapon megtekinthető, illetve a +421 2 35 111 111-es ügyfélszolgálati telefonszámon is kapható tájékoztatás. A fedélzeti egység letéti díja készpénzben vagy bankkártyával egyenlíthető ki.

Ez az útdíjrendszert üzemeltető társaság és az üzemanyagkártyákat kibocsátó társaságok közötti szerződésből következik.

Bármilyen kétség esetén a fuvarozók írásbeli panasszal fordulhatnak a SkyToll társaság reklamációs osztályához.  Ezt megtehetik a www.emyto.sk internetes portálon, telefonon a 02/35 111 111 ügyfélszolgálati telefonszámon  vagy személyesen a kapcsolattartó vagy értékesítési pontokon. Választ a panaszkezelési szabályzattal összhangban kapnak. A panasz teljes körű kivizsgálása érdekében fontos, hogy a fuvarozók a nyomtatványon minden szükséges adatot feltüntessenek (elérhetőségük, az adott út időpontja, a megtett útvonal).

Az útdíjrendszer keretében az útdíjas útszakaszok használatáért fizetendő útdíj aktuális összegét a rendszer indítása óta, azaz 2010. január 1-jétől mindig a hatályos jogszabályok határozzák meg, ez nincs összefüggésben azzal, mikor vette át a fuvarozó a fedélzeti egységet.