Kontaktné miesto je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby a kde je okrem iného možné uzavieť Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky v Režime následného platenia mýta, ako aj v Režime predplateného mýta.

Kontaktné miesta sú otvorené od 19. októbra 2009 vo všetkých krajských mestách Slovenskej republiky a poskytujú tieto zákaznícke služby:

 • registráciu
 • uzatváranie zmlúv o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta a v režime následného platenia mýta
 • uzatváranie zmlúv o poskytnutí palubnej jednotky
 • poskytnutie palubnej jednotky
 • prijímanie zabezpečenia záväzkov úhrady mýta a záväzku vrátenia a nepoškodenia palubnej jednotky a príslušenstva
 • sprostredkovanie pevnej inštalácie palubnej jednotky do vozidla
 • výmenu poškodenej alebo nefunkčnej palubnej jednotky za funkčnú vrátane príjmu prípadného doplatku ceny palubnej jednotky, ak poškodenie palubnej jednotky spôsobil prevádzkovateľ vozidla alebo vodič
 • spätný odber palubnej jednotky vrátane prijatia žiadosti na vrátenie zábezpeky za palubnú jednotku zákazníkovi, ak na vrátenie zábezpeky vznikol nárok t. j. nie sú evidované nedoplatky a palubná jednotka je vrátená nepoškodená a plne funkčná
 • príjem predplateného mýta (kreditu)
 • vrátenie nespotrebovaného predplateného mýta
 • príjem doplatku mýta
 • poskytovanie výpisu mýtnych transakcií v tlačenej alebo elektronickej forme
 • poradenstvo k elektronickému výberu mýta
 • príjem hlásení o technických problémoch
 • príjem a vybavenie reklamácií, sťažností a podnetov.

Detailné informácie a prehľad jednotlivých zákazníckych miest nájdete v sekcii Zoznam zákazníckych miest alebo si ich môžete pohodlne prezerať na Mape vymedzených úsekov ciest.

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, ktoré sú k dispozícii v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

 

Kontaktné miesta