Montáž palubnej jednotky prostredníctvom zásuvky cigaretového zapaľovača

Ak bola uzatvorená zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplateného mýta je palubná jednotka vydaná aj s príslušenstvom pre inštaláciu do cigaretového zapaľovača vozidla.

Palubná jednotka musí byť nainštalovaná na vnútornej strane predného skla, v dolnej oblasti medzi stĺpikom riadenia a stredom vozidla, pričom nesmie byť zakrytá stieračmi v parkovacej polohe alebo inými predmetmi (napr. nálepkami) a zároveň nesmie obmedzovať zorné pole vodiča počas jazdy. Stierače sa musia v parkovacej polohe nachádzať pod označením viditeľným na držiaku. Palubná jednotka nesmie byť namontovaná v oblasti odkladacích priehradiek alebo pohyblivých častí, napr. krytov airbagov. Účinok trysiek odmrazovača vozidla nesmie byť obmedzený. Zvolené miesto inštalácie musí ponúkať dostatočný voľný priestor pre bezproblémovú inštaláciu a obsluhu palubnej jednotky.

Po namontovaní palubnej jednotky na predné sklo môžete pripojiť konektor pripojovacieho kábla do konektora (zásuvky) zapaľovača cigariet. V prípade potreby vedenie pripojovacieho kábla zafixujte, napríklad lepiacou páskou.

V prípade potreby je možné použiť externú aktívnu anténu, ktorú je možné zakúpiť ako príslušenstvo na kontaktných miestach.

Prevádzkovateľ a/alebo vodič vozidla zodpovedá za správnu inštaláciu, umiestnenie palubnej jednotky a jej príslušenstva vo vozidle a za správne nastavenie palubnej jednotky teda zadanie správnych údajov o počte náprav do palubnej jednotky.