V tejto časti sa nachádzajú všetky zákonné, obchodné a prevádzkové dokumenty alebo zákaznícke formuláre súvisiace s elektronickým systémom výberu mýta,  rozdelené do kategórií na ich jednoduchšie vyhľadanie.

Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa systému Prevziať
Všeobecné obchodné podmienky Správcu výberu mýta Prevziať
Ostatné Žiadosti o registráciu v Režime predplateného mýta
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Anglický jazyk (Application for registration into the electronic toll system in the Slovak Republic under Prepaid toll mode) Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Maďarský jazyk (Kérelem a szlovákiai elektronikus útdíjrendszerbe történő regisztráláshoz Előzetes fizetési módban) Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Nemecký jazyk (Antrag auf Registrierung im elektronischen Mautsystem der Slowakischen Republik im Pre-Paid-Verfahren) Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Poľský jazyk (Wniosek o rejestrację w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych w Słowacji z opcją przedpłaconej opłaty drogowej) Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Ruský jazyk (Заявление о регистрации в Электронной системе автодорожных сборов в Режиме оплаты автодорожного сбора на основании фактуры) Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Rumunský jazyk (CERERE DE ÎNREGISTRARE în Sistem electronic de taxă în RS la Regim preplătit de taxă) Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Španielsky jazyk (SOLICITUD DE REGISTRO en el sistema de peaje electrónico en Eslovaquia en el modo de peaje prepago) Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Taliansky jazyk ( RICHIESTA DI REGISTRAZIONE nel Sistema Elettronico in Repubblica Slovacca in regime di pagamento prepagato ) Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Turecký jazyk (KAYIT TALEBİ Slovakya Cumhuriyet elektronik yol ücreti toplama sistemi, ön ödemeli kayıtmýta) Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Ukrajinský jazyk (Заява про реєстрацію до Електронної митної системи в СР у Режимі передоплати мита) Prevziať
Zmluvy
Vzor zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime následného platenia mýta Prevziať
Vzor zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta Prevziať
Základné informácie o elektronickom mýtnom systéme v Slovenskej republike
Mapa spoplatnených úsekov ciest Prevziať
Sadzby mýta Prevziať
Sadzobník poplatkov Prevziať
Spôsob určenia emisnej triedy Prevziať
Sprievodca elektronickým výberom mýta Prevziať
Palubné jednotky
Návod na obsluhu palubnej jednotky Billien OBU Prevziať
Návod na obsluhu palubnej jednotky Billien OBU 5051 Prevziať
Návod na obsluhu Palubnej jednotky OBU 1374 Prevziať
Návod na obsluhu palubnej jednotky Sitraffic Sensus Unit Prevziať
Zákaznícke podania
Reklamačný poriadok Prevziať
Reklamačný poriadok – Palubná jednotka Prevziať
Žiadosti a formuláre na stiahnutie
Banková záruka Prevziať
Banková záruka – dodatok Prevziať
Registračný formulár pre vozidlá oslobodené od mýta Prevziať
Reklamačný formulár Prevziať
VZOR - Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v sr v režime predplateného mýta – fyzická osoba – Nepodnikateľ Prevziať
VZOR - Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v sr v režime predplateného mýta – fyzická osoba – podnikateľ Prevziať
VZOR - Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v sr v režime predplateného mýta – právnická osoba – zahraničie Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime následného platenia mýta Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta Prevziať
Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov Prevziať
Používateľské manuály
Manuál pre používanie Kalkulátor mýta Prevziať
Manuál Zákazníckej zóny internetového portálu Prevziať