Zákaznícka linka (Call-centrum) je okrem slovenského jazyka dostupná pre zákazníkov aj v týchto ďalších jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk a ruský jazyk. Služby sú poskytované prevádzkovateľom vozidiel a/alebo vodičom vozidiel nepretržite.

Zákaznícka linka poskytuje zákazníkom najmä nasledujúci rozsah služieb:

  • poskytovanie informácií z výpisu mýtnych transakcií,
  • poradenstvo vo veci elektronického výberu mýta,
  • príjem hlásení o technických problémoch,
  • príjem reklamácií, sťažností a podnetov,
  • poskytovanie informácií o detailoch účtovania, vyhotovenie duplikátov účtovných dokladov,
  • príjem žiadostí o zaslanie informačných materiálov.

Dôverné informácie, osobné údaje a detailné informácie týkajúce sa konkrétneho účtu prevádzkovateľa vozidla sú poskytnuté až po overení volajúceho, ktorému sú tieto informácie poskytnuté až na základe zodpovedaní kontrolných otázok zamestnancovi zákazníckej linky.

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, ktoré sú k dispozícii v sekcii Dokumenty na stiahnutie.