V nasledujúcom zozname sú uvedené situácie, s ktorými sa môžu zákazníci najčastejšie stretnúť v súvislosti s úhradou mýta. Pre zákazníkov, ktorí sa v takýchto situáciách ocitnú, sú určené nasledujúce usmernenia Prevádzkovateľa systému rozdelené podľa jednotlivých tém a spracované v podobe odporúčaných krokov, ako pri riešení konkrétnej situácii postupovať (definíciu pojmu „Prevádzkovateľ systému“ nájdete v časti Slovník pojmov).

Nižšie uvedené usmernenia Prevádzkovateľa systému sú výlučne informatívneho charakteru a slúžia na stručné oboznámenie zákazníkov s predmetnou témou/situáciou. Všetky práva a povinnosti zákazníkov upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj príslušné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, ktoré sú k dispozícii v sekcii Služby zákazníkom, časť Dokumenty na stiahnutie (definíciu pojmu „Správca výberu mýta“ nájdete v časti Slovník pojmov).

 

Zoznam tém