W wykazie tym podano sytuacje, z którymi klienci mogą się najczęściej spotkać w związku z uiszczeniem opłat drogowych. Dla klientów, którzy znajdą się w takich sytuacjach, przygotowano następujące wskazówki od Operatora systemu podzielone według poszczególnych tematów i przedstawione w formie zalecanych kroków, w jaki sposób postępować w konkretnej sytuacji (definicja pojęcia „Operator systemu” znajduje się w części Słownik pojęć).

Poniższe wskazówki Operatora systemu posiadają jedynie charakter informacyjny, a ich celem jest treściwie poinformowanie klientów w kwestii przedmiotowego tematu /sytuacji. Wszystkie prawa i obowiązki klientów regulują odpowiednie postanowienia ustawy nr 474/2013 Dz.U. o poborze opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg oraz o zmianie niektórych ustaw, jak również odpowiednie postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych Zarządcy poboru opłat autostradowych, które są dostępne w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania (definicję pojęcia „Zarządca poboru opłat drogowych” można znaleźć w części Słownik pojęć).

 

Wykaz tematów