Punkt kontaktowy jest miejscem świadczenia usług na rzecz klientów, gdzie można także zawrzeć Umowę o  korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg i Umowę o udostępnieniu jednostki pokładowej w Trybie późniejszego płacenia opłat drogowych, także w Trybie przedpłaty opłat drogowych.

Na wybranych stacjach benzynowych i przejściach granicznych działa ponad 90 punktów dystrybucyjnych. Punkty dystrybucyjne świadczą następujące usługi:

 • rejestracji,
 • podpisywanie umów o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg w opcji przedpłaconej opłaty drogowej,
 • podpisywanie umów o zapożyczenie jednostki pokładowej,
 • zapożyczenie jednostki pokładowej,
 • przyjmowania zaliczki tj. zabezpieczenia obowiązku zwrotu i nieuszkodzenia jednostki pokładowej oraz akcesoriów
 • wymiany uszkodzonej lub niesprawnej jednostki pokładowej na sprawną, włącznie z możliwością ewentualnej dopłaty do ceny jednostki pokładowej, jeśli została ona uszkodzona z winy użytkownika pojazdu lub kierowcy
 • odbioru zwracanej jednostki pokładowej łącznie z przyjęciem wniosku o zwrot klientowi zabezpieczenia udzielonego za jednostkę pokładową, jeśli klient ma prawo na otrzymanie zwrotu zabezpieczenia, czyli jeśli nie ma niedopłaty i jeśli jednostka pokładowa nie jest uszkodzona i jest w pełni funkcjonalna,
 • przyjmowanie przedpłaconej opłaty drogowej,
 • zwrot niewykorzystanej przedpłaconej opłaty drogowej,
 • przyjmowanie dopłat za opłatę drogową,
 • wystawianie wypisu transakcji naliczania opłaty drogowej w formie wydruku lub w formie elektronicznej,
 • doradztwo w kwestii elektronicznego poboru opłaty drogowej,
 • przyjmowanie zgłoszeń problemów technicznych,
 • przyjmowanie i załatwianie reklamacji, skarg i wniosków.

Szczegółowe informacje i wykaz poszczególnych punktów obsługi klienta znajduje się w sekcji Lista punktów obsługi klienta  lub można je przejrzeć korzystając z Mapy wyznaczonych odcinków dróg.

Wszystkie dalsze szczegóły dotyczące punktów obsługi klienta i zakresu przez nich oferowanych usług są określone w odpowiednich postanowieniach Ogólnych Warunków Handlowych Administratora Poboru Opłat, które są dostępne w sekcji Dokumenty do pobrania.

Punkty dystrybucyjne