Urządzenia samoobsługowe są umieszczone zwłaszcza na przejściach granicznych, przy wjeździe na teren Republiki Słowackiej. Oprócz języka słowackiego klienci mogą także obsługiwać urządzenia samoobsługowe w innych językach, np. w języku angielskim, niemieckim, węgierskim, polskim, rosyjskim, rumuńskim i tureckim.

 

Urządzenia samoobsługowe oferują klientom zwłaszcza następujący zakres usług:

  • doładowanie jednostki pokładowej,
  • odblokowanie jednostki pokładowej,
  • stan pozostałych środków,
  • przejechane odcinki,
  • historia płatności,
  • nowości.

 

Aktualna lista urządzeń samoobsługowych znajdujących się zwłaszcza na przejściach granicznych, przy wjeździe na teren Republiki Słowackiej jest dostępna w tej sekcji, część Lista punktów obsługi klienta.

Wszystkie dalsze szczegóły dotyczące punktów obsługi klienta i zakresu przez nich oferowanych usług są określone w odpowiednich postanowieniach Ogółnych Warunków Handlowych Administratora poboru opłat drogowych, które są dostępne w sekcji Usługi na rzecz klientów, część Dokumenty do pobrania.