Sieć wyznaczonych odcinków dróg definiuje rozporządzenie Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr. 228/2020 Dz.U., na podstawie którego są wyznaczane odcinki autostrad, dróg szybkiego ruchu klasy I. i II. podlegające poborowi opłat drogowych wraz z późniejszymi zmianami.

Mapa sieci wyznaczonych odcinków posiada także wyznaczone odcinki dróg znajdujących się na obszarach zabudowanych miast i miejscowości. W postaci drukowanej jest dostępna w każdym punkcie obsługi klienta. Można ją pobrać także w sekcji Dokumenty do pobrania.