Jednostka pokładowa jest elektronicznym urządzeniem technicznym, umożliwiającym jednoznaczną identyfikację i pozycję pojazdu przez elektroniczny system poboru opłaty drogowej. Jednostka pokładowa jest nieprzenośna i od 01.01.2010 r. eksploatator pojazdu jest obowiązany wykorzystywać ją podczas jazdy po określonych odcinkach dróg Republiki Słowackiej w pojazdach zobligowanych do uiszczania opłaty drogowej.

Eksploatator systemu (spółka SkyToll, S.A. ) w ramach eksploatowania elektronicznego systemu poboru opłaty drogowej wykorzystuje urządzenia pokładowe, które integrują w sobie trzy kluczowe technologie:
  • technologię satelitarną GPS do określania pozycji (zapewnia zbieranie danych o wykorzystywaniu określonych odcinków dróg);
  • technologię GSM/GPRS do komunikacji w ramach sieci telefonii komórkowej (służy do przesyłu danych między urządzeniem pokładowym a innymi systemami informacyjnymi w ramach elektronicznego systemu poboru opłaty drogowej);
  • technologię mikrofalową DSRC do komunikacji na krótki odległości (służy do kontroli płatników opłaty drogowej w ramach procesu kontroli poboru opłaty drogowej).

 

Zobrazowanie i krótki opis jednostki pokładowej OBU 1374

OBU_1374.jpg

 Jednostka pokładowa OBU 1374 ma bez uchwytu wymiary 145 x 126 x 41,2 mm a masę ok. 480 g. Na przedniej stronie urządzenia są elementy indykacyjne, sterujące i sygnalizacyjne, które umożliwiają kierowcy właściwe ustawienie i używanie jednostki pokładowej. Moduł odbiorczy GPS jest wyposażony w zintegrowaną antenę pasywną z możliwością podłączenia aktywnej anteny zewnętrznej. Nieodłączną częścią składową jednostki pokładowej jest także jej wyposażenie podstawowe przeznaczone do instalacji w pojeździe za pośrednictwem zapalniczki do papierosów.

 

Zobrazowanie i krótki opis jednostki pokładowej Sitraffic Sensus Unit

OBU_Sitr.jpg

Jednostka pokładowa Sitraffic Sensus Unit ma bez uchwytu wymiary 145 x 93 x 36 mm, masę około 260 g. Na przedniej stronie urządzenia znajduje się wyświetlacz oraz czterokierunkowy przycisk nawigacyjny z indykatorem stanu, które umożliwiają kierowcy właściwe ustawienie i używanie jednostki pokładowej. Nieodłączną częścią składową jednostki pokładowej jest także jej wyposażenie podstawowe przeznaczone do instalacji w pojeździe za pośrednictwem zapalniczki do papierosów.
 

Zobrazowanie i krótki opis jednostki pokładowej Billien OBU

 
OBU_billien.jpg
Jednostka pokładowa Billien OBU ma bez uchwytu wymiary 145 x 92 x 40 mm a masę ok. 290g. Na przedniej stronie urządzenia znajduje się wyświetlacz, cztery przyciski sterujące oraz świetlne i akustyczne elementy sygnalizacyjne, które umożliwiają kierowcy właściwe ustawienie i używanie jednostki pokładowej. Nieodłączną częścią składową jednostki pokładowej jest także jej wyposażenie podstawowe przeznaczone do instalacji w pojeździe za pośrednictwem zapalniczki do papierosów.

 

Zobrazowanie i krótki opis jednostki pokładowej Billien OBU 5051

OBU_5051

 

Jednostka pokładowa Billien OBU 5051 ma wymiary 145 x 92 x 40 mm (bez uchwytu) i masę 290 g. Z przodu znajdują się cztery przyciski sterowania oraz sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, które umożliwiają kierowcy prawidłowe ustawienie i użytkowanie jednostki pokładowej. Nieodłączną częścią jednostki pokładowej jest podstawowe wyposażenie przeznaczone do podłączenia w pojeździe za pomocą zapalniczki samochodowej.