Częścią usług świadczonych na rzecz klientów w ramach elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w Republice Słowackiej jest także przyjmowanie i załatwianie różnych rodzajów zgłoszeń – wniosków, reklamacji, sugestii lub skarg.

Klient może rozpocząć postępowanie reklamacyjne w następujący sposób:

  • pisemnie na adres podmiotu zarządzającego systemem,
  • osobiście w którymkolwiek punkcie kontaktowym lub dystrybucyjnym, gdzie reklamacja musi zostać złożona pisemnie,
  • wypełniająć i wysyłająć formularz elektroniczny za pośrednictwem portalu internetowego  www.emyto.sk, część Dokumenty do pobrania,
  • telefonicznie, za pośrednictwem infolinii  (Call-centra).

Jakiekolwiek zgłoszenie (wniosek, reklamacja, sugestia lub skarga) może przedłożyć klient wyłącznie w języku słowackim lub angielskim.

Wszystkie dalsze szczegóły dotyczące podstawowych formalności przy skladaniu reklamacji, sposobach ich składania oraz czasu ich załatwienia podane są w odpowiednich postanowieniach Ogółnych Warunków Handlowych Zarządcy poboru opłat, które są dostępne w sekcji Dokumenty do pobrania.