Sieť vymedzených úsekov ciest je definovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z.. Definované vymedzené úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. a 2. triedy sú spoplatnené mýtom. Mapa siete vymedzených úsekov zobrazuje tiež vymedzené úseky ciest v intravilánoch a mestách. Jej tlačenú verziu nájdete na ktoromkoľvek zo Zákazníckych miest. Môžete si ju tiež stiahnuť v časti Dokumenty na stiahnutie.