Sieť vymedzených úsekov ciest je definovaná Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z.. Definované vymedzené úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. 2. a 3. triedy sú spoplatnené mýtom. Mapa siete vymedzených úsekov zobrazuje tiež vymedzené úseky ciest v intravilánoch a mestách. Jej tlačenú verziu nájdete na ktoromkoľvek zo Zákazníckych miest. Môžete si ju tiež stiahnuť v časti Dokumenty na stiahnutie.