Zoznam vymedzených úsekov

Cestná infraštruktúra Slovenskej republiky s elektronickým výberom mýta pozostáva z vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a ciest II. triedy.

Zoznam vymedzených úsekov ciest stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a ciest II. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení.

Spôsob užívania vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta vrátane vymedzených úsekov ciest nachádzajúcich sa v intravilánoch vybraných miest a obcí definujú ustanovenia § 5 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej republiky 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení podliehajú úhrade mýta všetky vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, vymedzené úseky vybraných ciest I. triedy súbežných s diaľnicami a s rýchlostnými cestami a vymedzené úseky vybraných ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami. Vymedzené úseky ostatných ciest I. triedy a vymedzené úseky všetkých ciest II. sú „spoplatnené“ nulovou sadzbou mýta. Do siete vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta sú zaradené aj vymedzené úseky ciest nachádzajúcich sa v intravilánoch vybraných miest a obcí.

 

Mapa siete vymedzených úsekov ciest

Aktuálnu mapu siete vymedzených úsekov ciest v Slovenskej republike s elektronickým výberom mýta, ktorá zobrazuje aj vymedzené úseky ciest nachádzajúce sa v intravilánoch vybraných miest a obcí, je možno nájsť v sekcii Na stiahnutie a je k dispozícii aj na všetkých zákazníckych miestach označených logom Mýto. Mapa má výlučne informatívny charakter.