Ak počas jazdy po vymedzených úsekoch ciest dôjde k poruche palubnej jednotky, vodič vozidla je povinný odstaviť vozidlo na najbližšom mieste umožňujúcom bezpečné odstavenie vozidla a oznámiť poruchu alebo poškodenie palubnej jednotky prevádzkovateľovi systému na zákazníckej telefónnej linke prevádzkovateľa systému. Vodič vozidla oznámi prevádzkovateľovi systému na účely identifikácie svoje meno a priezvisko, meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa vozidla, evidenčné číslo vozidla a približnú polohu, kde sa vozidlo nachádza. Prevádzkovateľ systému oznámi vodičovi vozidla kód udalosti a vodič môže pokračovať v jazde na najbližšie kontaktné miesto alebo distribučné miesto.

Obdobne treba kontaktovať pracovníkov zákazníckej linky aj v prípade poškodenia, straty alebo krádeže palubnej jednotky, ktorý vysvetlia ďalší postup a podrobnosti riešenia vzniknutej situácie.