Samoobslužné zariadenia sú umiestnené najmä na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky. Okrem slovenského jazyka je používateľské rozhranie samoobslužných zariadení dostupné pre zákazníkov aj v týchto ďalších jazykoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, ruský jazyk, rumunský jazyk a turecký jazyk.

 

Samoobslužné zariadenia poskytujú zákazníkom najmä nasledujúci rozsah služieb:

  • navýšenie mýta,
  • odblokovanie palubnej jednotky,
  • zostatok mýta,
  • prejazdené úseky,
  • história platieb,
  • novinky.

Aktuálny zoznam samoobslužných zariadení lokalizovaných najmä na hraničných priechodoch na vstupe do Slovenskej republiky je k dispozícii v tejto sekcii, časť Zoznam zákazníckych miest.

Všetky ďalšie podrobnosti o zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, ktoré sú k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.