Distribučné miesto je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby a kde je okrem iného možné uzavrieť Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky v Režime predplateného mýta. Prostredníctvom distribučných miest nie je možné uzavrieť Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky v Režime následného platenia mýta.

Na vybraných čerpacích staniciach a hraničných priechodoch sa nachádza viac ako 90 distribučných miest. Distribučné miesta poskytujú tieto služby:

 • registrácia
 • uzatváranie zmlúv o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta
 • uzatváranie zmlúv o poskytnutí palubnej jednotky
 • poskytnutie palubnej jednotky
 • prijímanie depozitu t.j. zabezpečenia záväzku vrátiť a nepoškodiť palubnú jednotku a príslušenstvo
 • výmena poškodenej alebo nefunkčnej palubnej jednotky za funkčnú, vrátane príjmu prípadného doplatku ceny palubnej jednotky, ak poškodenie palubnej jednotky spôsobil prevádzkovateľ vozidla alebo vodič
 • spätný odber palubnej jednotky vrátane prijatia žiadosti na vrátenie depozitu za palubnú jednotku zákazníkovi, ak na vrátenie vznikol nárok t. j. nie sú evidované nedoplatky a palubná jednotka je vrátená nepoškodená a plne funkčná
 • príjem predplateného mýta (kreditu)
 • vrátenie nespotrebovaného predplateného mýta
 • príjem doplatku mýta
 • poskytovanie výpisu mýtnych transakcií v tlačenej alebo elektronickej forme
 • poradenstvo k elektronickému výberu mýta
 • príjem hlásení o technických problémoch
 • príjem a vybavenie reklamácií, sťažností a podnetov

Detailné informácie a prehľad jednotlivých zákazníckych miest nájdete v sekcii Zoznam zákazníckych miest alebo si ich môžete pohodlne prezerať na Mape vymedzených úsekov ciest.

Všetky ďalšie podrobnosti o obchodných a komunikačných zákazníckych kanáloch a rozsahu nimi poskytovaných služieb sú uvedené v príslušných ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu mýta, ktoré sú k dispozícii v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

 

Distribučné miesta