1
Internetový portál a zákaznícka zóna

Navýšte si mýto v režime predplateného mýta prostredníctvom jednej z podporovaných platobných kariet (VISA, VISA Elektron, MasterCard, Maestro, Diners Club International) cez internet alebo, ak ste klientom Tatra banky, využite možnosť on-line platby prostredníctvom služby TatraPay.

Prístup k vašej zákazníckej zóne Internetového portálu získate automaticky na základe registrácie vášho vozidla do Elektronického mýtneho systému, pričom takto získaný prístup do zákazníckej zóny môžete využívať výlučne v rámci trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest, uzavretej medzi vami a Správcom výberu mýta.

Pokiaľ ste doposiaľ nezískali prihlasovacie údaje do zákazníckej zóny, môžete ich získať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo prostredníctvom zákazníckej linky, na telefónnom čísle +421235111111. Prihlasovacie údaje budú následne zaslané na zadanú e-mailovú adresu.

Ak potrebujete radu ako používať zákaznícku zónu, kontaktujte Zákaznícku linku alebo si stiahnite Užívateľský manuál zákazníckej zóny internetového portálu.

2
Prihlásenie sa do zákazníckej zóny

Vstup do zákazníckej zóny

Ak ste hlavný používateľ, ako prihlasovacie meno zadajte pridelené číslo prevádzkovateľa vozidla. Ak ste sekundárny používateľ, zadajte nastavené prihlasovacie meno. (Sekundárny používateľ je používateľ, ktorého účet môže vytvoriť hlavný používateľ.) Zadajte prihlasovacie heslo a zvoľte „prihlás sa“.

Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí úvodná stránka. Nájdete na nej dôležité informácie a upozornenia. Stránka zároveň pomocou ikon rýchlej voľby, ako aj prostredníctvom položiek hlavnej ponuky sprístupňuje všetky služby zákazníckej zóny.

Ak ste prihlasovacie heslo zabudli, kliknite na aktívny odkaz „Zabudli ste heslo?“. Po vyplnení a potvrdení požadovaných údajov vám bude doručená e-mailová správa s pokynmi pre obnovu hesla.

3
Navýšenie mýta
  • V menu zvoľte položku „NAVÝŠENIE MÝTA“. Zvoľte mýtny účet, na ktorom si želáte navýšiť mýto a voľbu potvrďte tlačidlom „zvoľ“. V prípade, že máte vozidlá zaregistrované na viacerých mýtnych účtoch, pre rýchlejšie vyhľadanie mýtneho účtu zadajte evidenčné číslo vozidla.
  • Zadajte sumu navýšenia mýta, zvoľte a potvrďte spôsob platby prostredníctvom internetového bankovníctva alebo platobnou kartou cez internet.
  • Po zrealizovaní platby vám bude vygenerovaná faktúra s potvrdením o platbe, ktorú si môžete uložiť a vytlačiť.
4
Kde je možné získať ďalšie informácie

Ďalšie informácie týkajúce sa Zákazníckej zóny internetového portálu nájdete/získate: