30. 12. 2022 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

V sieti vymedzených úsekov ciest (VÚC) od 1. januára 2023 pribudne 11 nových a ukončí sa platnosť 5 vymedzených úsekov. Modifikujú  sa rôzne parametre 80 vymedzeným úsekom.

Na novovybudovaných 13,3 km cesty R2 medzi Mýtnou a Tomášovcami pribudnú 2 VÚC. Na rovnakej ceste  vzniknú ďalšie 4 úseky rozdelením už existujúcich vymedzených úsekov v mieste križovatky. Vznikom novej križovatky zároveň zaniknú 2 úseky a modifikované budú tiež 2 úseky cesty I. triedy, ktoré sa z nesúbežných stanú súbežnými. Ďalší nový úsek pribudne do siete VÚC prepojením Triblaviny a Chorvátskeho Grobu cestou II/127. Zmenou tried už existujúcich ciest na obchvate Topoľčian, v Ilave a na moste ponad Oravskú priehradu v Námestove pribudnú 4 nové VÚC. V Námestove sa kvôli posunu hranice intravilánu skončí platnosť 1 a v Ilave pre zmenu triedy cesty 2 vymedzeným úsekom ciest.    

Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou)  sa počet vymedzených úsekov ciest zvýši o 6. Ich celkový počet bude od 1. januára 2 004. Dĺžka siete vymedzených úsekov sa predĺži o 11 km na 8 242 km.