30. 12. 2022 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Od 1 stycznia 2023 r. do sieci wyznaczonych odcinków dróg (WOD) przybędzie 11 nowych odcinków, a przestanie obowiązywać 5 wyznaczonych odcinków. Modyfikowane są różne parametry w przypadku 80 wyznaczonych odcinków dróg.

Na nowo wybudowanej drodze R2 o długości 13,3 km pomiędzy Mýtną a Tomášovcami przybędą 2 WOD. Na tej samej drodze powstaną kolejne 4 odcinki, dzieląc już istniejące wyznaczone odcinki na skrzyżowaniu. W związku z powstaniem nowego skrzyżowania przestaną obowiązywać 2 odcinki, a także zmodyfikowane zostaną 2 odcinki drogi klasy I, które staną się z nierównoległych równoległymi. Do sieci WOD przybędzie kolejny nowy odcinek, łączący Triblavinę i Chorvátski Grob trasą II/127. Zmieniając klasy już istniejących dróg na obwodnicy Topoľčian, w miejscowości Ilava i na moście nad Zaporą Orawską w Námestowie, przybędą 4 nowe WOD. W Námestovie, w związku z przesunięciem granicy zabudowanej części miasta, przestanie obowiązywać 1 wyznaczony odcinek drogi, a w Ilavie w związku ze zmianą klasy drogi 2 wyznaczone odcinki dróg.

Po wszystkich zmianach, także tych, które nie mają wpływu na wysokość opłaty drogowej (odcinki objęte zerową stawką opłat), liczba wyznaczonych odcinków dróg wzrośnie o 6. Od 1 stycznia ich łączna liczba będzie wynosiła 2004. Długość sieci wyznaczonych odcinków zostanie wydłużona o 11 km i będzie wynosiła 8 242 km.