28. 12. 2021 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Zarządzenie od 1 stycznia 2022 r. reguluje sieć wyznaczonych odcinków dróg na autostradach D1, D2 i D4. Na autostradzie D1 przybędzie 1 wyznaczony odcinek południowej obwodnicy Preszowa. Zmodyfikowanych zostanie 10 już istniejących wyznaczonych odcinków D1. Sieć wyznaczonych odcinków dróg zostanie także uzupełniona o 3 odcinki ukończonego projektu D4/R7 pod Bratysławą pomiędzy Jarovcami i Račą na autostradzie D4. Na zewnętrznej obwodnicy Bratysławy zostanie zmodyfikowany 1 wyznaczony odcinek drogi. Od 1 stycznia 2022 r. zostaną ponownie włączone dwa istniejące odcinki obwodnicy Bratysławy, D1 i D2 do sieci wyznaczonych odcinków dróg, a od 1 marca przyszłego roku będą one także płatne. Są to odcinek Lamač-Pečňa na autostradzie D2 oraz przyległy odcinek Pečňa-Prístavný most na autostradzie D1.

Na mocy zarządzenia zmienia się kategoria dwóch odcinków na autostradzie D1, a od 1 stycznia 2022 r. zostaną wyznaczone z nich odcinki dróg I klasy. Ta zmiana kategorii dotyczy łącznic do Żyliny i Trenczyna. 

Poprzez połączenie autostrady D1 z drogą Senecká cesta powstanie 1 nowy wyznaczony odcinek drogi II klasy. Kolejne 4 odcinki zostaną zmodyfikowane, zmieni się nazwa ich przecięcia z nowo wyznaczonym odcinkiem. 

W sumie od 1 strycznia 2022 r. przybędzie 9, a zmodyfikowanych zostanie 15 wyznczonych odcinków dróg. Ważność skończy się dla 3 wyznaczonych odcinków. 

Po wszystkich zmianach, także tych, które nie wpływają na wysokość opłat drogowych (płatne odcinki ze stawką zerową), liczba wyznaczonych odcinków dróg wzrośnie z 1 992 do 1 998. Długość wyznaczonych odcinków dróg zostanie przedłużona o 32 km do 8231 km.