29. 12. 2023 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Od 1 stycznia 2024 r. do sieci wyznacznych odcinków dróg (WOD) zostanie dodanych 17 nowych odcinków, a w przypadku 10 odcinków ich ważność zostanie wygaszona. Łącznie na 53 odcinkach wprowadzono różne zmiany, które należy uwzględnić w systemie opłat drogowych, aby przewoźnikom naliczano opłatę drogową w odpowiedniej wysokości.

Przetwarzanie zmian w wykazie wyznaczonych odcinków dróg jest przedsięwzięciem złożonym. Należy zaktualizować dokumentację kartograficzną satelitarnego systemu opłat drogowych, zdefiniować nowe odcinki płatne, przetestować je pod względem funkcjonalności i przeprowadzić ich optymalizację. Co również ważne, nowy geomodel musi zostać wczytany podczas pełnego użytkowania do ponad 330 000 jednostek pokładowych w pojazdach.

Opłaty za odcinek północnej obwodnicy Preszowa (R4) zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. Odcinek został otwarty we wrześniu 2023 r. Zmiany w opłatach związane są także z drogą I/68, gdzie w czerwcu otwarto nowo wybudowaną obwodnicę Plavnicy. Tutaj także od 1 stycznia 2024 r. na nowej drodze zostaną wprowadzone opłaty za przejazd. Zmiany WOD związane są także z przekszatałceniem części drogi R1a w Nitrze na drogę I klasy I/51.

Po wszelkich zmianach wraz z tymi, które nie mają wpływu na wysokość opłat drogowych (odcinki płatne ze stawką zerową), od 1 stycznia 2024 r. liczba wyznaczonych odcinków dróg wzrośnie o 7 i będzie wynosiła łącznie 2 011.