29. 12. 2023 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

V sieti vymedzených úsekov ciest (VÚC) od 1. januára 2024 pribudne 17 nových úsekov. Naopak pri 10 úsekoch bude platnosť ukončená. Pri celkom 53 úsekoch dochádza k rôznym zmenám, ktoré musia byť v mýtnom systéme zohľadnené tak, aby bolo dopravcom účtované mýto v správnej výške.

Spracovanie zmien v zozname vymedzených úsekov ciest je komplexným projektom. Musia byť aktualizované mapové podklady satelitného mýtneho systému, musia byť definované a funkčne otestované nové mýtne úseky a musí byť vykonaná ich optimalizácia. V neposlednom rade musí byť nový geomodel nahraný za plnej prevádzky do viac ako 330 tisíc palubných jednotiek vo vozidlách.

Spoplatnenie úseku severného obchvatu Prešova (R4) bude zavedené od 1. januára 2024. Úsek bol otvorený v septembri 2023. S novou stavbou súvisia aj zmeny spoplatnenia na ceste I/68, kde bol v júni otvorený obchvat obce Plavnica. Aj tu bude na novej komunikácii spustené spoplatnenie mýtnym od 1. januára 2024. Zmeny VÚC súvisia okrem iného aj s prekategorizovaním časti cesty R1a v Nitre na cestu I. triedy I/51.

Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou)  sa počet vymedzených úsekov ciest zvýši od 1. januára o 7 na celkom 2 011.