1
Az üzembentartó és a járművezető kötelességei

A jármű üzembentartójának és/vagy a járművezetőnek az egyik legfontosabb kötelessége az, hogy az elektronikus útdíjrendszerben regisztrálja az útdíj kiszámításához és elszámolásához szükséges műszaki adatokat, az üzembentartó adatait és azok változásait úgy, ahogyan külön jogszabály szerint vagy a külföldön kiállított forgalmi engedélyben szerepelnek. A jármű regisztrálása a díjköteles (kijelölt) útszakaszok használatáról szóló szerződés megkötésével valósul meg. Az útdíjbefizetéseket kezelő társasággal kötött úthasználati szerződés alapján jogosult az üzembentartó arra, hogy az elektronikus útdíjszedési rendszerbe bevont díjköteles útszakaszokat használja.   

2
Ki végezheti el a jármű regisztrálását

Az előzetes útdíjfizetési mód választása esetén a díjköteles útszakaszok használatáról szóló szerződést a jármű üzembentartója, erre felhatalmazott képviselője és/vagy a jármű vezetője kötheti meg.

Az utólagos útdíjfizetési mód választása esetén a díjköteles útszakaszok használatáról szóló szerződést a jármű üzembentartója vagy erre felhatalmazott képviselője kötheti meg.

3
Milyen dokumentumok és adatok szükségesek a jármű regisztrálásához

A regisztrációs adatok ellenőrzése és a díjköteles útszakaszok használatáról szóló szerződés megkötése céljából az  úthasználati szerződést megkötni jogosult személyek a rendszerüzemeltető felszólítására az alábbi dokumentumokat kötelesek bemutatni:

 • a jármű törzskönyve vagy forgalmi engedélye,
 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél vagy személyazonosításra alkalmas egyéb dokumentum,
 • érvényes járművezetői engedély,
 • cégbírósági kivonat vagy egyéb nyilvántartási kivonat vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazás arról, hogy az adott személy képviselheti az üzembentartót.

 

Regisztrációs célokra a rendszerüzemeltető az alábbi adatok szolgáltatását jogosult kérni:

 • cégnév és a vállalkozás helye, ha a jármű üzembentartója vállalkozó magánszemély,
 • családi név és utónév, születési idő, lakcím, állampolgárság, személyi igazolvány vagy útlevél száma, ha a jármű üzembentartója egyéb magánszemély,
 • név vagy cégnév és a székhely címe, ha a jármű üzembentartója jogi személy,
 • a járművezető vagy a jármű üzembentartója által meghatalmazott személy családneve és utóneve, születési ideje, lakcíme,
 • a járművezető vagy a meghatalmazott személy személyi igazolványának vagy útlevelének a száma, a járművezető járművezetői engedélyének a száma,
 • a jármű üzembentartójának statisztikai száma vagy az adott országban annak megfelelő azonosító szám, amennyiben az üzembentartó ezzel rendelkezik,
 • a jármű üzembentartójának adószáma, amennyiben ezzel rendelkezik,
 • a jármű üzembentartójának cégbírósági vagy egyéb bejegyzésével kapcsolatos adatok, amennyiben az üzembentartó valamilyen regiszterben nyilván van tartva,
 • a jármű forgalmi rendszáma és a járművet nyilvántartó ország neve,
 • járműkategória, a jármű össztömege, tengelyszám, környezetvédelmi besorolása,
 • a jármű átesett-e olyan átalakításon vagy fel van-e szerelve olyan berendezéssel, amely gátolhatja a fedélzeti egység helyes működését (pl. fóliázott szélvédő),
 • a díjköteles közútszakaszok egyszeri használata esetén a járművel megtenni tervezett díjköteles útszakaszok valószínűsíthető hossza, a díjköteles útszakaszok ismételt használata esetén adott idő alatt megteendő út valószínűsíthető hossza,
 • az üzembentartó számlavezető bankja, számlaszáma,
 • az üzembentartó elérhetőségei.
4
Hol lehet a járművet regisztrálni

Előzetes útdíjfizetési mód választása esetén (a díjköteles útszakaszok csak az útdíj előzetes megfizetését követően használhatóak) a díjköteles útszakaszok használatáról szóló szerződést a jármű üzembentartója, erre felhatalmazott képviselője és/vagy a jármű vezetője bármelyik Kapcsolattartó vagy Értékesítési ponton, helyen megkötheti. Az előzetes útdíjfizetési módban az úthasználati szerződés kizárólag csak egyetlen regisztrált járműre köthető meg.

Utólagos útdíjfizetési mód választása esetén a díjköteles útszakaszok használatáról szóló szerződést az üzembentartó vagy erre felhatalmazott képviselője:

 • a Kapcsolattartó pontokon,
 • vagy az üzemanyagkártyák kibocsátói útján kötheti meg.

Utólagos útdíjfizetési mód választása esetén a díjköteles útszakaszok használatáról szóló szerződés több regisztrált járműre is megköthető; ebben az esetben jármű üzembentartója a fizetési kötelezettség teljesítését bankgaranciával, készpénzes biztosítékkal vagy az üzemanyagkártya-kibocsátó révén köteles biztosítani.

További tájékoztatás: Ügyfélszolgálati irodák jegyzéke, Regisztrációkor megkötött szerződések, Útdíjfizetési módok.

 

5
Mikortól lehet a díjköteles útszakaszokat használni

 

A jármű a díjköteles útszakaszokat csak azt követően használhatja, ha az üzembentartó a közúthálózat kijelölt szakaszaiért fizetendő útdíjról és egyéb törvények módosításáról szóló 474/2013. törvény (a továbbiakban: „az útdíjról szóló 474/2013. törvény”) hatályos szövege szerinti valamennyi kötelezettségének eleget tett, azaz:

 • érvényes és hatályos a díjköteles útszakaszok használatáról szóló szerződés,
 • érvényes és hatályos a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés,
 • a járműbe be van szerelve és működik a fedélzeti egység és annak tartozékai, az útdíjról szóló 474/2013. törvény rendelkezéseivel összhangban úgy üzemel, hogy az útdíj kiszámításához és az ellenőrzéshez belőle a szükséges adatok megszerezhetők,
 • a fedélzeti egységben a tényleges állapotnak megfelelően van beállítva a tengelyszám.

 

6
Hol kapható további tájékoztatás

A jármű üzembentartójának, a járművezetőknek, esetleg a meghatalmazott személyeknek a szerződésekkel és a regisztrációval kapcsolatos valamennyi jogát és kötelezettségét a rendszerüzemeltető által kiadott Általános üzleti feltételek és az útdíjbefizetéseket kezelő társaság által kiadott Általános üzleti feltételek, valamint a közúthálózat kijelölt szakaszaiért fizetendő útdíjról és egyéb törvények módosításáról szóló 474/2013. törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

A jármű regisztrálásával kapcsolatos további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken nyújtunk:

 • a www.emyto.sk portálon az Ügyfélszolgálat menüpontban
 • telefonon a +421 2 35 111111 számú ügyfélszolgálati telefonszámon.