A www.emyto.sk internetes portálon elhelyezett útdíj-kalkulátor a fizetendő útdíjat kizárólag tájékoztató jelleggel számolja ki. A tájékoztató jellegű útdíj kiszámításához meg kell adni a jármű kategóriáját, a kijelölt útszakaszokon tervezett úthossz (Távolság) nagyságát vagy meg kell adni a jármű kategóriáját, emissziós osztályát és tervezett útvonal kiindulási pontját és végpontját (Útvonal).

Az útdíj tájékoztató jellegű kiszámításának módját és lehetőségeit „Letöltés“ szekcióban található útdíj-kalkulátor felhasználói útmutató ismerteti.

 
 
Emissziós osztály
Érintett áthaladási hely hozzáadása

A Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma által kiadott T.t. 228/2020. számú hatályos miniszteri rendelet - amely az autópályákon, gyorsforgalmi utakon, I. rendű közutakon és II. rendű közutakon kijelöli az útdíjköteles útszakaszokat - értelmében a kijelölt útszakaszok használatáért fizetendő útdíj útdíj-kalkulátorral kiszámított nagysága kizárólag tájékoztató jellegű.

A kalkuláció az útdíjtarifákra nyújtott engedményeket a kijelölt útszakaszokon megtett meghatározott határérték feletti kilométerekre nem veszi figyelembe. Az útdíjtarifákra vonatkozó engedmények felől az Útdíjtarifák és útdíjtarifákra vonatkozó engedmények rendszere rész tájékoztat.