Kalkulator opłaty drogowej na portalu internetowym www.emyto.sk służy wyłącznie do informacyjnego obliczenia wysokości uiszczenia opłaty drogowej. Dla informacyjnego obliczenia należy wprowadzić kategorię pojazdu i klasę emisji pojazdu oraz przypuszczalną przejechaną odległość po określonych odcinkach dróg (Odległość) albo wprowadzić kategorię pojazdu i klasę emisji pojazdu oraz początek i koniec planowanej przejechanej trasy (Trasa).

Sposób i możliwości obliczenia informacyjnej wysokości opłaty drogowej są podane w manuale użytkownika kalkulatora myta w sekcji Do ściągnięcia.

Klasa emisji
Dodaj miejsce przejazdu

Wysokość uiszczenia opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg określonych w obwieszczeniu Ministerstwa komunikacji, budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr. 228/2020 Dz.U., które ustanawia odcinki autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wojewódzkich z elektronicznym poborem opłaty drogowej w brzmieniu obowiązującym, która jest obliczana przy pomocy kalkulatora opłaty drogowej, ma wyłącznie charakter informacyjny.

Obliczenie nie uwzględnia zniżki ze stawek opłaty drogowej za kilometry przejeżdżone po określonych odcinkach dróg ponad ustanowione limity. Informacje o zniżkach ze stawek opłaty drogowej są do dyspozycji w części Stawki opłaty drogowej i system zniżek ze stawek opłaty drogowej.