Kalkulátor mýta na internetovom portáli www.emyto.sk slúži výlučne na informatívny výpočet výšky úhrady mýta. Na informatívny výpočet je potrebné zadať kategóriu vozidla a emisnú triedu vozidla a predpokladanú prejazdenú vzdialenosť po vymedzených úsekoch ciest (Vzdialenosť) alebo zadať kategóriu vozidla a emisnú triedu vozidla a začiatok a koniec plánovanej prejazdenej trasy (Trasa).

Spôsob a možnosti výpočtu informatívnej výšky mýta sú uvedené v  Používateľskom manuáli kalkulátora mýta.

 

 

Emisná trieda
Pridať miesto prejazdu

Výška úhrady mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest stanovených vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a ciest II. triedy s elektronickým výberom mýta v platnom znení, ktorá je vypočítaná prostredníctvom kalkulátora mýta, má výlučne informatívny charakter.

Výpočet nezohľadňuje zľavy zo sadzieb mýta za kilometre najazdené po vymedzených úsekoch ciest nad stanovené limity. Informácie o zľavách zo sadzieb mýta sú k dispozícii v časti Sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta