A kijelölt díjköteles útszakaszokat érintő elektronikus útdíjszedési szolgáltatással kapcsolatos alapvető fogalmak kizárólag tájékoztató jellegűek. 

az útdíjszedés terén gépjármű-üzemeltető részéről kötelesség elmulasztását jelenti a Kijelölt közútszakaszokon megtett úttal arányos útdíj fizetéséről szóló hatályos T.t. 474/2013. számú törvény 28. §-ának 1. bekezdése és 29. §-ának 1. bekezdése és további törvények módosításai és kiegészítései értelmében.

kijelölt útszakasz összefüggő részét jelenti, amelyen az áthaladó gépjárművek díjfizetési kötelezettségét beazonosítják és kimutatják. A díjköteles útszakasz általában a kijelölt útszakasz kezdetét jelentő útkereszteződéstől a kijelölt útszakasz végét jelentő útkereszteződés határvonaláig terjed és fordítva. Ez azt jelenti, hogy minden kijelölt útszakaszhoz két díjköteles útszakasz tartozik – egy az egyik irányban, a másik az ellentétes irányban. Minden díjköteles útszakasz egyedi azonosítóval van ellátva, a szakasz kezdetével, a szakasz végével és a díjköteles útszakasz hosszával. A díjköteles útszakasz km-ben kifejezett számadatot jelent, amelyet a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma által kiadott T.t. 228/2020. számú, autópályákon, gyorsforgalmi utakon, I. rendű közutakon és II. rendű közutakon díjköteles útszakaszokat kijelölő hatályos miniszteri rendeletben három tizedes helynyi pontossággal határoz meg tekintet nélkül a díjköteles útszakasz valódi hosszára.

elektronikus údíjrendszerből kapott adatok alapján, a jármű kategóriája, emissziós osztálya és a tengelyszám függvényében kiszámított és a kijelölt útszakaszokon megtett úttal arányos elektronikus úton kiszámított összeg.

a jármű forgalmi engedélyében feltüntetett és a gyártó által megállapított legnagyobb megengedett össztömeg.

a T.t. 8/2009 számú, a közúti közlekedésről szóló hatályos törvény valamint némely törvények módosításai és kiegészítései 2. §-a, 2. bekezdés, h) betűjének értelmében pedig a gépjárműből és pótkocsiból/pótkocsikból álló járműszerelvénynek a jármű forgalmi engedélyében feltüntetett és a gyártó által megállapított megengedett legnagyobb össztömege.

informatikai-kommunikációs technika alapú ellenőrző rendszerek és alkalmazások, folyamatok és tevékenységek összessége, amelynek célja a díjkötelezettségek és egyéb vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése kijelölt közútszakaszok használatáról és az elektronikus útdíjszedésről szóló T.t. 474/2013. számú törvény rendelkezései és későbbi módosításai és kiegészítései értelmében, beleértve az útdíjfizetés kapcsán felmerülő útdíjas incidensek dokumentációját és az útdíjszedési szabálysértések és az útdíjszedés terén előforduló közigazgatási szabálysértések rendezését.