A kijelölt díjköteles útszakaszokat érintő elektronikus útdíjszedési szolgáltatással kapcsolatos alapvető fogalmak kizárólag tájékoztató jellegűek. 

a T.t. 725/2004. számú, a közúti közlekedésről és a közúti gépjárművek üzemeltetésének feltételeiről szóló törvény 2. §-ának am) betűje és némely hatályos törvények módosításai és kiegészítései értelmében a gépjármű tulajdonosa vagy a gépjármű tulajdonosa által megbízott forgalmi engedéllyel rendelkező személy, aki a gépjármű forgalmi engedélyében szerepel és a gépjármű használatát illetően döntésre jogosult, vagy a gépjármű tulajdonosa, ill. az általa megbízott, a gépjármű műszaki alkalmasságát igazoló bizonylattal (törzskönyvvel) rendelkező, a gépjármű használatát illetően döntésre jogosult személy. A jármű-üzemeltető kijelölt útszakaszok igénybe vétele során köteles eleget tenni a Kijelölt közútszakaszokon megtett úttal arányos útdíj fizetéséről szóló T.t. 474/2013. számú hatályos törvény és további törvények módosításai és kiegészítései 9. §-ában előírt kötelességeknek.

a gépjármű kategóriája, a gépjármű emissziós osztálya, a gépjármű tengelyszáma és elektronikus úton szerzett adatok alapján, elektronikus úton kiszámított, díjköteles kijelölt útszakaszokon megtett úttal arányos összeg befizetése. Az elektronikus úton kiszámított útdíj összegének befizetését készpénzzel, banki átutalással, bankkártyával vagy az útdíjkezelő által jóváhagyott kibocsátó üzemanyag-kártyájával lehet megvalósítani.

ezen a helyen alap-terjedelemben nyújtanak ügyfélszolgálati szolgáltatást a jármű-üzemeltetők és járművezetők részére, itt a kijelölt útszakaszok használatáról és a fedélzeti egység rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés kizárólag előzetes útdíjfizetési módban köthető meg.

elektronikus údíjrendszerből kapott adatok alapján, a jármű kategóriája, emissziós osztálya és a tengelyszám függvényében kiszámított és a kijelölt útszakaszokon megtett úttal arányos elektronikus úton kiszámított összeg.

a jármű forgalmi engedélyében feltüntetett és a gyártó által megállapított legnagyobb megengedett össztömeg.

kijelölt útszakasz összefüggő részét jelenti, amelyen az áthaladó gépjárművek díjfizetési kötelezettségét beazonosítják és kimutatják. A díjköteles útszakasz általában a kijelölt útszakasz kezdetét jelentő útkereszteződéstől a kijelölt útszakasz végét jelentő útkereszteződés határvonaláig terjed és fordítva. Ez azt jelenti, hogy minden kijelölt útszakaszhoz két díjköteles útszakasz tartozik – egy az egyik irányban, a másik az ellentétes irányban. Minden díjköteles útszakasz egyedi azonosítóval van ellátva, a szakasz kezdetével, a szakasz végével és a díjköteles útszakasz hosszával. A díjköteles útszakasz km-ben kifejezett számadatot jelent, amelyet a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma által kiadott T.t. 228/2020. számú, autópályákon, gyorsforgalmi utakon, I. rendű közutakon és II. rendű közutakon díjköteles útszakaszokat kijelölő hatályos miniszteri rendeletben három tizedes helynyi pontossággal határoz meg tekintet nélkül a díjköteles útszakasz valódi hosszára.