Poniższe podstawowe pojęcia z dziedziny elektronicznego poboru opłat drogowych za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg mają wyłącznie charakter informacyjny.

jest według § 2 lit. am) ustawy nr. 725/2004 Dz.U. o warunkach eksploatacji pojazdów w ruchu drogowym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym właściciel pojazdu albo upoważniony przez niego posiadacz dowodu rejestracyjnego pojazdu, którzy są zapisani w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i uprawnieni do decydowania o używaniu pojazdu, albo właściciel pojazdu albo upoważniony przez niego posiadacz dowodu technicznego pojazdu, którzy są uprawnieni do decydowania o używaniu pojazdu. Eksploatator pojazdu jest podczas korzystania z określonych odcinków dróg obowiązany przestrzegać obowiązków w zgodzie z § 9 ustawy nr. 474/2013 Dz.U. o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym.

jest uiszczeniem obliczonej elektronicznie sumy w zależności od kategorii pojazdu, klasy emisji pojazdu i liczby osi pojazdu za przejechaną odległość po określonym odcinku drogi na podstawie danych uzyskanych z elektronicznego systemu opłaty drogowej. Samo uiszczenie obliczonej elektronicznie sumy opłaty drogowej można zrealizować gotówką, przelewem bankowym, kartą płatniczą albo kartą paliwową wydaną przez wystawcę zatwierdzonego przez administratora poboru opłaty drogowej.

jest miejscem oferującym usługi eksploatatorom pojazdów i kierowcom pojazdów w podstawowym zakresie, tzn. gdzie można zawierać umowy o używaniu określonych odcinków dróg i umowy o przydzieleniu jednostki pokładowej wyłącznie w reżimie przedpłaconej opłaty drogowej.

jest obliczoną elektronicznie sumą w zależności od kategorii pojazdu, klasy emisji pojazdu i liczby osi pojazdu za odległość przejechaną po określonym odcinku drogi na podstawie danych uzyskanych z elektronicznego systemu opłaty drogowej.

jest największą dopuszczalną całkowitą masą pojazdu silnikowego określoną przez producenta w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

jest definiowany jako ciągła część określonego odcinka dróg, na którym wykonuje się detekcję obowiązku uiszczenia opłaty drogowej przejeżdżających pojazdów. Odcinek opłaty drogowej jest z reguły ograniczony od granicy skrzyżowania, która tworzy początek określonego odcinka drogi, po granicę skrzyżowania, która tworzy koniec określonego odcinka drogi i odwrotnie. To znaczy, że do każdego określonego odcinka dróg przynależą z reguły dwa odcinki opłaty drogowej – jeden dla kierunku tam, a drugi dla kierunku z powrotem. Każdy odcinek opłaty drogowej jest oznaczony jednoznacznym identyfikatorem, początkiem odcinka, końcem odcinka i długością odcinka z obowiązkiem uiszczenia opłaty drogowej. Płatna długość odcinka jest daną cyfrową w km określoną w obwieszczeniu Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr. 228/2020 Dz.U., które określa odcinki autostrad, dróg ekspresowych,dróg krajowych i dróg wojewódzkich z elektronicznym poborem opłaty drogowej w brzmieniu obowiązującym dla danego określonego odcinka dróg i podaje się z dokładnością trzech dziesiętnych miejsc bez względu na rzeczywistą fizyczną długość odcinka opłaty drogowej.