Portal elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w Republice Słowackiej

W jadnym miejscu wszystko o opłatach dla pojazdów powyżej 3,5 tony

 

 

>> Doładuj swój rachunek opłaty drogowej w reżimie przedpłaconej opłaty drogowej przez Internet