30. 12. 2016 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Bratysława, 30 grudnia 2016 –Rząd Republiki Słowackiej w swoim rozporządzeniu nr 368/2016 (z 14 grudnia 2016) zmienił rozporządzenie nr 497/2013 Dz. U., które reguluje sposób naliczania myta, wysokość myta i system rabatów od stawek myta za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg lądowych w brzmieniu rozporządzenia Rządu Republiki Słowackiej nr 448/2015 Dz. U. Od 1 stycznia 2017roku zmianie ulegają stawki elektronicznegomyta. Obniżenie stawek elektronicznego myta nie odnosi się do wszystkich pojazdów objętych obowiązkiem opłaty myta.

Od 1 stycznia stawki myta spadną dla pojazdów ciężarowych o najwyższej dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,o klasach emisji 0-II, III-IV. Zmiana stawek nie dotyczy autobusów ani pojazdów ciężarowych do 12 ton, ew. pojazdów ciężarowych o masie równiej lub wyższej niż 12 ton,o klasach emisji V, VI i EEV. Stawki dla odpowiednich pojazdów ciężarowych ulegają obniżeniu na autostradach i drogach szybkiego ruchu, a także na drogach klasy I równoległych do autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Dla pojazdów ciężarowych o największej dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,o klasach emisji 0 – IV zmiana stawek od 1 stycznia 2017jest następująca:

 

Autostrady i drogi szybkiego ruchu

 

 

Stawki od 01.01.2017

Pierwotne stawki

 

Kategoria pojazdu

EURO O - II

EURO III, IV

EURO 0 – II

EURO III, IV

Pojazdy ciężarowe

3500 kg - 12000 kg

0,103

0,093

0,103

0,093

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 2 osie

0,220

0,199

0,221

0,200

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 3 osie

0,232

0,210

0,233

0,211

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 4 osie

0,241

0,218

0,242

0,219

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 5 osi

0,232

0,210

0,233

0,211

BUS

3500 kg - 12000 kg

0,060

0,050

0,060

0,050

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg

0,110

0,100

0,110

0,100

 

 

Drogi klasy I równoległe do autostrad i dróg szybkiego ruchu

 

 

Stawki od 01.01.2017

Pierwotne stawki

Kategoria pojazdu

EURO O - II

EURO III, IV

EURO0 – II

EUROIII, IV

Pojazdy ciężarowe

3500 kg - 12000 kg

0,103

0,093

0,103

0,093

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 2 osie

0,220

0,199

0,221

0,200

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 3 osie

0,232

0,210

0,233

0,211

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 4 osie

0,241

0,218

0,242

0,219

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 5 osi

0,232

0,210

0,233

0,211

BUS

3500 kg - 12000 kg

0,040

0,030

0,040

0,030

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg

0,080

0,070

0,080

0,070