30. 12. 2016 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

Bratislava, 30. decembra 2016 – Vláda Slovenskej republiky svojim nariadením č 368/2016 (z 14. decembra 2016), zmenila nariadenie č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z. S účinnosťou od 1. januára 2017 vláda nariadila úpravu sadzieb elektronického mýta. Zníženie sadzieb mýta nie je plošné pre všetky vozidlá s povinnosťou úhrady mýta.

Sadzby mýta sa od 1. januára znižujú pre nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou  12 ton a viac s emisnými triedami 0-II, III-IV. Úprava sadzieb sa netýka autobusov, ani nákladných vozidiel do 12 ton, resp. nákladných vozidiel s hmotnosťou 12 ton a viac s emisnými triedami V, VI a EEV. Sadzby pre relevantné nákladné vozidlá sa znižujú na diaľniciach a rýchlostných cestách, a tiež cestách I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami.

Pre nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 12 ton a viac s emisnými triedami 0 – IV sa sadzby od 1. januára 2017 menia takto:

 

Diaľnice a rýchlostné cesty

 

 

Sadzby od 1.1.2017

Pôvodné sadzby

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO 0 – II

EURO III, IV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg

0,103

0,093

0,103

0,093

 

12 000 kg vrátane a viac - 2 nápravy

0,220

0,199

0,221

0,200

 

12 000 kg vrátane a viac - 3 nápravy

0,232

0,210

0,233

0,211

 

12 000 kg vrátane a viac - 4 nápravy

0,241

0,218

0,242

0,219

 

12 000 kg vrátane a viac - 5 náprav

0,232

0,210

0,233

0,211

BUS

3 500 kg - 12 000 kg

0,060

0,050

0,060

0,050

 

12 000 kg vrátane a viac

0,110

0,100

0,110

0,100

 

 

Cesty I. triedy súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami

 

 

Sadzby od 1.1.2017

Pôvodné sadzby

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO 0 – II

EURO III, IV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg

0,103

0,093

0,103

0,093

 

12 000 kg vrátane a viac - 2 nápravy

0,220

0,199

0,221

0,200

 

12 000 kg vrátane a viac - 3 nápravy

0,232

0,210

0,233

0,211

 

12 000 kg vrátane a viac - 4 nápravy

0,241

0,218

0,242

0,219

 

12 000 kg vrátane a viac - 5 náprav

0,232

0,210

0,233

0,211

BUS

3 500 kg - 12 000 kg

0,040

0,030

0,040

0,030

 

12 000 kg vrátane a viac

0,080

0,070

0,080

0,070