• Region
    Žilina (region)
  • Położenie
    Hybe
  • Address
    Diaľnica D1 – Hybe, 032 31 Hybe, smer Liptovský Mikuláš
  • Godziny otwarcia
    NONSTOP
  • ID
    5309
  • Operator
    OMV
  • GPS

    49°3'28.2" N 19°49'40.17" E
    (49.05783 19.82783)

  • Liczba miejsc parkingowych
    >4
Typ
Type

Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne świadczą następujące usługi:

  • rejestracji,
  • podpisywanie umów o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg w opcji przedpłaconej opłaty drogowej,
  • podpisywanie umów o zapożyczenie jednostki pokładowej,
  • zapożyczenie jednostki pokładowej,
  • przyjmowania zaliczki tj. zabezpieczenia obowiązku zwrotu i nieuszkodzenia jednostki pokładowej oraz akcesoriów
  • wymiany uszkodzonej lub niesprawnej jednostki pokładowej na sprawną, włącznie z możliwością ewentualnej dopłaty do ceny jednostki pokładowej, jeśli została ona uszkodzona z winy użytkownika pojazdu lub kierowcy
  • odbioru zwracanej jednostki pokładowej łącznie z przyjęciem wniosku o zwrot klientowi zabezpieczenia udzielonego za jednostkę pokładową, jeśli klient ma prawo na otrzymanie zwrotu zabezpieczenia, czyli jeśli nie ma niedopłaty i jeśli jednostka pokładowa nie jest uszkodzona i jest w pełni funkcjonalna,
  • przyjmowanie przedpłaconej opłaty drogowej,
  • zwrot niewykorzystanej przedpłaconej opłaty drogowej,
  • przyjmowanie dopłat za opłatę drogową,
  • wystawianie wypisu transakcji naliczania opłaty drogowej w formie wydruku lub w formie elektronicznej,
  • doradztwo w kwestii elektronicznego poboru opłaty drogowej,
  • przyjmowanie zgłoszeń problemów technicznych,
  • przyjmowanie i załatwianie reklamacji, skarg i wniosków.