• Region
    Banská Bystrica (region)
  • Położenie
    Zvolen
  • Address
    66, Neresnícka 17, 960 01 Zvolen
  • Opening hours
    NONSTOP
  • ID
    6309
  • Operator
    Slovnaft
  • GPS

    48°33'55.8" N 19°8'2.6" E
    (48.56550 19.13406)

  • Number of parking spaces
    3
Typ
Type

Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne świadczą następujące usługi:

  • rejestracji,
  • podpisywanie umów o korzystaniu z wyznaczonych odcinków dróg w opcji przedpłaconej opłaty drogowej,
  • podpisywanie umów o zapożyczenie jednostki pokładowej,
  • zapożyczenie jednostki pokładowej,
  • przyjmowania zaliczki tj. zabezpieczenia obowiązku zwrotu i nieuszkodzenia jednostki pokładowej oraz akcesoriów
  • wymiany uszkodzonej lub niesprawnej jednostki pokładowej na sprawną, włącznie z możliwością ewentualnej dopłaty do ceny jednostki pokładowej, jeśli została ona uszkodzona z winy użytkownika pojazdu lub kierowcy
  • odbioru zwracanej jednostki pokładowej łącznie z przyjęciem wniosku o zwrot klientowi zabezpieczenia udzielonego za jednostkę pokładową, jeśli klient ma prawo na otrzymanie zwrotu zabezpieczenia, czyli jeśli nie ma niedopłaty i jeśli jednostka pokładowa nie jest uszkodzona i jest w pełni funkcjonalna,
  • przyjmowanie przedpłaconej opłaty drogowej,
  • zwrot niewykorzystanej przedpłaconej opłaty drogowej,
  • przyjmowanie dopłat za opłatę drogową,
  • wystawianie wypisu transakcji naliczania opłaty drogowej w formie wydruku lub w formie elektronicznej,
  • doradztwo w kwestii elektronicznego poboru opłaty drogowej,
  • przyjmowanie zgłoszeń problemów technicznych,
  • przyjmowanie i załatwianie reklamacji, skarg i wniosków.