Kalkulator gwarancji bankowej i zabezpieczenia w gotówce na portalu internetowym www.emyto.sk służy wyłącznie do obliczenia orientacyjnej wysokości gwarancji bankowej, zabezpieczenia w gotówce i zabezpieczenia (depozytu) za urządzenie pokładowe.

Konkretną wysokość poszczególnych typów zabezpieczeń oznajmi eksploatator systemu eksploatatorowi pojazdu/pojazdów podczas podpisywania umowy o używaniu określonych odcinków dróg i umowy o przydzieleniu jednostki pokładowej.

Klasa emisji
Cena:
0 €
*Gwarancja bankowa dla faktury wynosi 14 dni..