Kalkulátor bankovej záruky a hotovostnej zábezpeky na internetovom portáli www.emyto.sk slúži výlučne na výpočet orientačnej výšky bankovej záruky, hotovostnej zábezpeky a zábezpeky (depozitu) za palubnú jednotku.

Konkrétnu výšku jednotlivých typov zábezpek poskytne prevádzkovateľ systému prevádzkovateľovi vozidla/vozidiel pri podpise zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky.
 

Emisná trieda
Cena:
0 €
*Splatnosť faktúry je 14 dní.