Špecifikácia a rozsah siete vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest podliehajúcich úhrade mýta