VZOR - Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v sr v režime predplateného mýta – fyzická osoba – podnikateľ
Prevziať
VZOR - Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v sr v režime predplateného mýta – právnická osoba – zahraničie
Prevziať
VZOR - Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v sr v režime predplateného mýta – fyzická osoba – Nepodnikateľ
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Taliansky jazyk ( RICHIESTA DI REGISTRAZIONE nel Sistema Elettronico in Repubblica Slovacca in regime di pagamento prepagato )
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Španielsky jazyk (SOLICITUD DE REGISTRO en el sistema de peaje electrónico en Eslovaquia en el modo de peaje prepago)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Ukrajinský jazyk (Заява про реєстрацію до Електронної митної системи в СР у Режимі передоплати мита)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Rumunský jazyk (CERERE DE ÎNREGISTRARE în Sistem electronic de taxă în RS la Regim preplătit de taxă)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Turecký jazyk (KAYIT TALEBİ Slovakya Cumhuriyet elektronik yol ücreti toplama sistemi, ön ödemeli kayıtmýta)
Prevziať
Návod na obsluhu palubnej jednotky Sitraffic Sensus Unit
Prevziať