VZOR - Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v sr v režime predplateného mýta – právnická osoba – zahraničie
Prevziať
VZOR - Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v sr v režime predplateného mýta – fyzická osoba – Nepodnikateľ
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Taliansky jazyk ( RICHIESTA DI REGISTRAZIONE nel Sistema Elettronico in Repubblica Slovacca in regime di pagamento prepagato )
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Španielsky jazyk (SOLICITUD DE REGISTRO en el sistema de peaje electrónico en Eslovaquia en el modo de peaje prepago)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Ukrajinský jazyk (Заява про реєстрацію до Електронної митної системи в СР у Режимі передоплати мита)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Rumunský jazyk (CERERE DE ÎNREGISTRARE în Sistem electronic de taxă în RS la Regim preplătit de taxă)
Prevziať
Žiadosť o registráciu do elektronického mýtneho systému v SR v Režime predplateného mýta - Turecký jazyk (KAYIT TALEBİ Slovakya Cumhuriyet elektronik yol ücreti toplama sistemi, ön ödemeli kayıtmýta)
Prevziať
Manuál Zákazníckej zóny internetového portálu
Prevziať
Návod na obsluhu palubnej jednotky Sitraffic Sensus Unit
Prevziať
Reklamačný poriadok
Prevziať