• Umiestnenie
  Žilinský kraj
 • Umiestnenie
  Skalité
 • Adresa
  Hraničný prechod Skalité D3 vstup / výstup
 • Otváracie hodiny
  NONSTOP
 • ID
  5205
 • Operátor
  SkyToll, a.s.
 • GPS

  D3 vstup
  49°30'24.1"N 18°57'37.7"E
  (49.506706, 18.960464)
  D3 výstup
  49°30'13.4"N 18°49'33.8"E
  (49.503719, 18.826064)

 • Number of parking spaces
  >5
Typ
Type

Hraničné distribučné miesta

Hraničné distribučné miesta poskytujú tieto služby:

 • registrácia
 • uzatváranie zmlúv o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta
 • uzatváranie zmlúv o poskytnutí palubnej jednotky
 • poskytnutie palubnej jednotky
 • prijímanie depozitu t.j. zabezpečenia záväzku vrátiť a nepoškodiť palubnú jednotku a príslušenstvo
 • výmena poškodenej alebo nefunkčnej palubnej jednotky za funkčnú, vrátane príjmu prípadného doplatku ceny palubnej jednotky, ak poškodenie palubnej jednotky spôsobil prevádzkovateľ vozidla alebo vodič
 • spätný odber palubnej jednotky vrátane prijatia žiadosti na vrátenie depozitu za palubnú jednotku zákazníkovi, ak na vrátenie vznikol nárok t. j. nie sú evidované nedoplatky a palubná jednotka je vrátená nepoškodená a plne funkčná
 • príjem predplateného mýta (kreditu)
 • vrátenie nespotrebovaného predplateného mýta
 • príjem doplatku mýta
 • poskytovanie výpisu mýtnych transakcií v tlačenej alebo elektronickej forme
 • poradenstvo k elektronickému výberu mýta
 • príjem hlásení o technických problémoch
 • príjem a vybavenie reklamácií, sťažností a podnetov