• Umiestnenie
  Košický kraj
 • Umiestnenie
  Košice
 • Adresa
  Rastislavova 106, 042 01 Košice
 • Otváracie hodiny
  Po – Pia: 8:00 – 16:00
 • ID
  8002
 • Operátor
  SkyToll, a.s.
 • GPS

  48°41'30.9"N 21°15'43.5"E
  (48.69191, 21.26208)

 • Počet parkovacích miest
  >2
Typ
Type

Kontaktné miesta

Kontaktné miesta sú otvorené od 19. októbra 2009 vo všetkých krajských mestách Slovenskej republiky a poskytujú tieto zákaznícke služby:
 
•    registráciu
•    uzatváranie zmlúv o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta a v režime následného platenia mýta
•    uzatváranie zmlúv o poskytnutí palubnej jednotky
•    poskytnutie palubnej jednotky
•    prijímanie zabezpečenia záväzkov úhrady mýta a záväzku vrátenia a nepoškodenia palubnej jednotky a príslušenstva
•    sprostredkovanie pevnej inštalácie palubnej jednotky do vozidla
•    výmenu poškodenej alebo nefunkčnej palubnej jednotky za funkčnú vrátane príjmu prípadného doplatku ceny palubnej jednotky, ak poškodenie palubnej jednotky spôsobil prevádzkovateľ vozidla alebo vodič
•    spätný odber palubnej jednotky vrátane prijatia žiadosti na vrátenie zábezpeky za palubnú jednotku zákazníkovi, ak na vrátenie zábezpeky vznikol nárok t. j. nie sú evidované nedoplatky a palubná jednotka je vrátená nepoškodená a plne funkčná
•    príjem predplateného mýta (kreditu)
•    vrátenie nespotrebovaného predplateného mýta
•    príjem doplatku mýta
•    poskytovanie výpisu mýtnych transakcií v tlačenej alebo elektronickej forme
•    poradenstvo k elektronickému výberu mýta
•    príjem hlásení o technických problémoch
•    príjem a vybavenie reklamácií, sťažností a podnetov.