• Umiestnenie
    Košický kraj
  • Umiestnenie
    Košice-Barca
  • Adresa
    E71, ul. Osloboditeľov 666, 040 17 Košice
  • Otváracie hodiny
    NONSTOP
  • ID
    8300
  • Operátor
    Slovnaft
  • GPS

    48°40'40.2" N 21°16'7.4" E
    (48.67783 21.26872)

  • Počet parkovacích miest
    3
Typ
Type

Distribučné miesta

Distribučné miesta poskytujú tieto služby:

  • registrácia
  • uzatváranie zmlúv o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta
  • uzatváranie zmlúv o poskytnutí palubnej jednotky
  • poskytnutie palubnej jednotky
  • prijímanie depozitu t.j. zabezpečenia záväzku vrátiť a nepoškodiť palubnú jednotku a príslušenstvo
  • výmena poškodenej alebo nefunkčnej palubnej jednotky za funkčnú, vrátane príjmu prípadného doplatku ceny palubnej jednotky, ak poškodenie palubnej jednotky spôsobil prevádzkovateľ vozidla alebo vodič
  • spätný odber palubnej jednotky vrátane prijatia žiadosti na vrátenie depozitu za palubnú jednotku zákazníkovi, ak na vrátenie vznikol nárok t. j. nie sú evidované nedoplatky a palubná jednotka je vrátená nepoškodená a plne funkčná
  • príjem predplateného mýta (kreditu)
  • vrátenie nespotrebovaného predplateného mýta
  • príjem doplatku mýta
  • poskytovanie výpisu mýtnych transakcií v tlačenej alebo elektronickej forme
  • poradenstvo k elektronickému výberu mýta
  • príjem hlásení o technických problémoch
  • príjem a vybavenie reklamácií, sťažností a podnetov