Odnośnie zwrotu Jednostki Pokładowej za pośrednictwem służby kurierskiej obowiązują następujące warunki:

  • Jednostkę Pokładową należy bezwarunkowo doręczyć na adres

    Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, Republika Słowacka;
     
  • Koszty zwrotu Jednostki Pokładowej ponosi Eksploatator pojazdu;
  • Jednostka Pokładowa winna być przesłana wyłącznie za pośrednictwem służby kurierskiej (NIE za pośrednictwem spółki świadczącej usługi pocztowe), a na dokumentach towarzyszących przesyłce należy podać warunek dostarczenia (incoterms) DDP;
  • W przypadku, gdy na w ten sposób zwróconej Jednostce Pokładowej po wykonaniu kontroli jej funkcjonalności będzie stwierdzony brak funkcjonalności i/lub uszkodzenie, Operator Systemu jest uprawniony do skorzystania ze swego prawa do Gwarancji i do naliczenia kary umownej zgodnie z aktualnym taryfikatorem opłat;
  • W przypadku nie zwrócenia lub zwrócenia Jednostki Pokładowej z niefunkcjonalnymi i/lub uszkodzonymi akcesoriami, Operator Systemu ma prawo do obniżenia sumy zwróconej gwarancji o karę umowną za uszkodzenie akcesoriów do Jednostki Pokładowej, zgodnie z aktualnym taryfikatorem opłat;
  • Łącznie ze zwróconą Jednostką Pokładową należy wypełnić, podpisać i przesłać również Wniosek o zwrot środków finansowych, który można ściągnąć i wydrukować z sekcji 'Do pobrania' na portalu internetowym i www.emyto.sk, w odwrotnym przypadku środki finansowe Eksploatatorowi pojazdu nie będą zwrócone.