Pre vrátenie Palubnej jednotky prostredníctvom kuriérskej služby platia nasledovné podmienky:

  • Palubnú jednotku je nevyhnutné doručiť na adresu

    Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, Slovak Republic.
     
  • Náklady za vrátenie Palubnej jednotky znáša Prevádzkovateľ vozidla;
  • Palubnú jednotku je možné zaslať výhradne prostredníctvom kuriérskej služby (NIE prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby);
  • V prípade, ak bude na takto vrátenej Palubnej jednotke po vykonaní kontroly funkčnosti zistená nefunkčnosť a/alebo poškodenie, Prevádzkovateľ systému je oprávnený uplatniť si svoj nárok na Zábezpeku a zmluvnú pokutu podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov;
  • V prípade, ak nebude vrátené alebo bude vrátené príslušenstvo Palubnej jednotky nefunkčné a/alebo poškodené, je Prevádzkovateľ systému oprávnený znížiť sumu vrátenej Zábezpeky o zmluvnú pokutu za poškodenie príslušenstva k Palubnej jednotke podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov;
  • Spolu s vrátenou Palubnou jednotkou je nevyhnutné vyplniť, podpísať a zaslať aj Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú je možné stiahnuť a vytlačiť zo sekcie 'Na stiahnutie' na internetovom portáli www.emyto.sk, v opačnom prípade nebudú finančné prostriedky Prevádzkovateľovi vozidla vrátené.