29. 12. 2017 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Stawki opłat drogowych od 1 stycznia ulegają zmianie dla pojazdów ciężarowych i autobusów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony o klasach emisji 0-II, III-IV i V, VI i EEV. Stawki dla samochodów ciężarowych i autobusów podlegają zmianie na autostradach i drogach szybkiego ruchu, drogach klasy I równoległych do autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz drogach klasy I nierównoległych do autostrad i dróg szybkiego ruchu.
Dla pojazdów ciężarowych i autobusów o największej dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony o klasach emisji 0-II, III-IV i V, VI oraz EEV od 1 stycznia 2018 roku stawki zmieniają się następująco:

 

Autostrady i drogi szybkiego ruchu

 

 

Stawki od 01.01.2018

Pierwotne stawki

 

Kategoria pojazdu

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

EURO 0 – II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3500 kg - 12000 kg

0.105 0.095 0.082 0.103 0.093 0.080

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 2 osie

0.224 0.203 0.176 0.220 0.199 0.172

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 3 osie

0.237 0.214 0.185 0.232 0.210 0.181

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 4 osie

0.246 0.222 0.192 0.241 0.218 0.188

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 5 osi

0.237 0.214 0.185 0.232 0.210 0.181

BUS

3500 kg - 12000 kg

0.062 0.051 0.031 0.060 0.050 0.030

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg

0.112 0.102 0.062 0.110 0.100 0.060

 

 

Drogi klasy I równoległe do autostrad i dróg szybkiego ruchu

 

 

Stawki od 01.01.2018

Pierwotne stawki

 

Kategoria pojazdu

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

EURO 0 – II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3500 kg - 12000 kg

0.105 0.095 0.082 0.103 0.093 0.080

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 2 osie

0.224 0.203 0.176 0.220 0.199 0.172

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 3 osie

0.237 0.214 0.185 0.232 0.210 0.181

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 4 osie

0.246 0.222 0.192 0.241 0.218 0.188

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 5 osi

0.237 0.214 0.185 0.232 0.210 0.181

BUS

3500 kg - 12000 kg

0.041 0.031 0.021 0.040 0.030 0.020

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg

0.082 0.072 0.041 0.080 0.070 0.040

 

Drogi klasy I nierównoległe do autostrad i dróg szybkiego ruchu

 

 

Stawki od 01.01.2018

Pierwotne stawki

 

Kategoria pojazdu

EURO O - II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

EURO 0 – II

EURO III, IV

EURO V, VI, EEV

Pojazdy ciężarowe

3500 kg - 12000 kg

0.082 0.074 0.064 0.080 0.072 0.062

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 2 osie

0.176 0.159 0.136 0.172 0.156 0.133

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 3 osie

0.185 0.167 0.143 0.181 0.164 0.140

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 4 osie

0.189 0.171 0.146 0.185 0.167 0.143

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg - 5 osi

0.185 0.167 0.143 0.181 0.164 0.140

BUS

3500 kg - 12000 kg

0.041 0.031 0.021 0.040 0.030 0.020

 

o masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12000 kg

0.082 0.072 0.041 0.080 0.070 0.040