29. 06. 2020 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Od 1 lipca przybędzie 21 nowych wyznaczonych odcinków dróg. Z pierwotnie 1 wyznaczonego odcinka powstaną 4 nowe wyznaczone odcinki po przeklasyfikowaniu drogi ekspresowej R2 na drogę I klasy nr 16 pomiędzy dzielnicami Koszyce-Západ i Koszyce-Šaca. Po przeklasyfikowaniu drogi ekspresowej R4 pomiędzy wyjazdem z autostrady D1 w pobliżu miejscowości Budimír i Koszyce-Sever na drogę nr I klasy nr 20 powstanie 1 nowy wyznaczony odcinek. Po 1 nowym wyznaczonym odcinku powstanie na drodze ekspresowej R3 poprzez przeklasyfikowanie D1 w Martinie i pomiędzy Koszyckimi Oľšanami i Hrašovíkiem na drodze ekspresowej R4. 1 wyznaczony odcinek przybędzie w obszarze miejscowości Malužiná. Utworzone zostaną 2 nowe wyznaczone odcinki, dzieląc pierwotnie 1 odcinek na drodze I klasy nr 61 pomiędzy Bratysławą a Ivanką pri Dunaji, 4 na drodze I klasy nr 63 pomiędzy Bratysławą a Dunajską Lužną. Na drogach II klasy powstanie łącznie 7 nowych wyznaczonych odcinków, nr 143 pomiędzy Malackami a Rohožníkiem, nr 502 pomiędzy Bratysławą a Trstínem i nr 572 pomiędzy Bratysławą a Mostem przy Bratysławie.

Od 1 lipca 40 wyznaczonych odcinków dróg będzie posiadać zmodyfikowane różne parametry. Dla 30 wyznaczonych odcinków zmieni się długość opłaty za przejazd wraz z innymi parametrami, dla 3 zmieni się nazwa początku lub końca wyznaczonego odcinka, a dla 7 wyznaczonych odcinków zmieni się nazwa początku i/lub końca przecięcia się dróg.

Dla 12 wyznaczonych odcinków dróg po 1 lipca kończy się ważność, 2 z nich nie zostaną zastąpione innymi. 4 086 wyznaczonych odcinków dróg pozostaje bez zmian.

Po wszystkich zmianach, wraz z tymi, które nie wpływają na wysokość opłaty za przejazd (odcinki płatne zgodnie ze stawką zerową), liczba wyznaczonych odcinków dróg wzrośnie o 10 na 4 148. Długość wyznaczonych odcinków dróg zostanie zmniejszona o 0,2 km na 17 614,6 km.