01. 01. 2016 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Rząd Republiki Słowackiej na mocy Rozporządzenia nr. 448/2015 (z dnia 16. grudnia 2015 r.) zmienił dotychczas obowiązujące Rozporządzenie określające sposób obliczania opłaty drogowej, wysokości stawek opłaty drogowej oraz system obniżek stawek opłaty drogowej za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg lądowych. Nowe stawki elektronicznej opłaty drogowej obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r. Obniżka stawek opłat za przejazd nie obejmuje wszystkich pojazdów objętych obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej.

Od 1 stycznia 2016 r. obniżka stawek opłaty drogowej dotyczy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton oraz o klasach emisji spalin: 0-II, III-IV. Zmiana stawek nie dotyczy autobusów i pojazdów ciężarowych do 12 ton, a także pojazdów ciężarowych o masie powyżej 12 ton, lecz o klasach emisji: V, VI i EEV. Zmiana stawek dla wymienionych pojazdów ciężarowych dotyczy autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz dróg klasy I równoległych do autostrad i dróg szybkiego ruchu.
Od 1 stycznia 2016 stawki dla pojazdów ciężarowych o klasach emisji 0 – IV, przedstawiają się następująco:


Autostrady i drogi szybkiego ruchu

 

 

Stawki obowiązujące od 01.01.2016 r.

Stawki poprzednie

 

Kategoria pojazdu

EURO O - II

EURO III, IV

EURO 0 – II

EURO III, IV

Pojazdy ciężarowe

3 500 kg - 12 000 kg

0, 103

0, 093

0,103

0,093

 

12 000 kg i więcej - 2 osie

0, 221

0, 200

0,222

0,201

 

12 000 kg i więcej - 3 osie

0, 233

0, 211

0,234

0,212

 

12 000 kg i więcej - 4 osie

0, 242

0, 219

0,243

0,220

 

12 000 kg i więcej - 5 osi

0, 233

0, 211

0,234

0,212

BUSY

3 500 kg - 12 000 kg

0, 060

0, 050

0,060

0,050

 

12 000 kg i więcej

0, 110

0, 100

0,110

0,100


 

Drogi klasy I równoległe z autostradami i drogami szybkiego ruchu

 

 

Stawki obowiązujące od 01.01.2016 r.

Stawki poprzednie

Kategoria pojazdu

EURO O - II

EURO III, IV

EURO 0 – II

EURO III, IV

Pojazdy ciężarowe

3 500 kg - 12 000 kg

0,103

0,093

0,103

0,093

 

12 000 kg i więcej - 2 osie

0,221

0,200

0,222

0,201

 

12 000 kg i więcej - 3 osie

0,233

0,211

0,234

0,212

 

12 000 kg i więcej - 4 osie

0,242

0,219

0,243

0,220

 

12 000 kg i więcej - 5 osi

0,233

0,211

0,234

0,212

BUSY

3 500 kg - 12 000 kg

0,040

0,030

0,040

0,030

 

12 000 kg i więcej

0,080

0,070

0,080

0,070