01. 01. 2016 |
Tlačová správa
|
Author
Skytoll

Vláda Slovenskej republiky svojim nariadením č. 448/2015 Z. z. (z 16. decembra 2015), zmenila nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. S účinnosťou od 1. januára 2016 vláda nariadila úpravu sadzieb elektronického mýta. Zníženie sadzieb mýta nie je plošné pre všetky vozidlá s povinnosťou úhrady mýta.

Sadzby mýta sa od 1. januára znižujú pre nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou  12 ton a viac s emisnými triedami 0-II, III-IV. Úprava sadzieb sa netýka autobusov, ani nákladných vozidiel do 12 ton, resp. nákladných vozidiel s hmotnosťou 12 ton a viac s emisnými triedami V, VI a EEV. Sadzby pre relevantné nákladné vozidlá sa znižujú na diaľniciach a rýchlostných cestách, a tiež cestách I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami.

Pre nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 12 ton a viac s emisnými triedami 0 – IV sa sadzby od 1. januára 2016 menia takto:

 

Diaľnice a rýchlostné cesty

 

 

Sadzby od 1.1.2016

Pôvodné sadzby

 

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO 0 – II

EURO III, IV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg

0, 103

0, 093

0,103

0,093

 

12 000 kg vrátane a viac - 2 nápravy

0, 221

0, 200

0,222

0,201

 

12 000 kg vrátane a viac - 3 nápravy

0, 233

0, 211

0,234

0,212

 

12 000 kg vrátane a viac - 4 nápravy

0, 242

0, 219

0,243

0,220

 

12 000 kg vrátane a viac - 5 náprav

0, 233

0, 211

0,234

0,212

BUS

3 500 kg - 12 000 kg

0, 060

0, 050

0,060

0,050

 

12 000 kg vrátane a viac

0, 110

0, 100

0,110

0,100

 

Cesty I. triedy súbežné s diaľnicami a rýchlostnými cestami

 

 

Sadzby od 1.1.2016

Pôvodné sadzby

Kategória vozidla

EURO O - II

EURO III, IV

EURO 0 – II

EURO III, IV

Nákladné vozidlá

3 500 kg - 12 000 kg

0,103

0,093

0,103

0,093

 

12 000 kg vrátane a viac - 2 nápravy

0,221

0,200

0,222

0,201

 

12 000 kg vrátane a viac - 3 nápravy

0,233

0,211

0,234

0,212

 

12 000 kg vrátane a viac - 4 nápravy

0,242

0,219

0,243

0,220

 

12 000 kg vrátane a viac - 5 náprav

0,233

0,211

0,234

0,212

BUS

3 500 kg - 12 000 kg

0,040

0,030

0,040

0,030

 

12 000 kg vrátane a viac

0,080

0,070

0,080

0,070