07. 12. 2017 |
Komunikat prasowy
|
Author
Skytoll

Od 15 grudnia dojdzie 1 nowy, wyznaczony odcinek na autostradzie D3 Žilina-Strážov – Žilina-Brodno. Kolejny wyznaczony odcinek dojdzie w granicach miejscowości Sládkovičovo na drodze I klasy I/62.
Od 15 grudnia dla 59 wyznaczonych odcinków dróg zostaną zmodyfikowane różne parametry. W przypadku jednego odcinka zostanie zmieniona kategoria poboru opłat, wyznaczony odcinek drogi klasy I, który nie jest równoległy zostanie zmieniony na wyznaczony odcinek drogi równoległy do autostrad i dróg szybkiego ruchu. W przypadku 52 wyznaczonych odcinków będą one mieć inną długość podlegającą poborowi opłat, natomiast dla 55 odcinków zostanie zmienione położenie bądź opis początku i/lub końca.
Po wszystkich zmianach włącznie z tymi, które nie mają wpływu na wysokość opłaty drogowej (odcinki podlegające opłacie ze stawką zerową) liczba wyznaczonych odcinków dróg zwiększy się o 2, na 4 138. Długość sieci wyznaczonych odcinków zostanie skrócona z 17 611,2 km do 17 599,7 km.